337Pierwszy dzień miesiąca i chyba już tradycyjnie znaczkowa premiera. Kontynuujemy serię znaczków poświęconych najwyższym szczytom Polski. Tym razem Góry Świętokrzyskie i Łysica. Znaczek w sprzedaży dostępny od 2 lipca, natomiast w oczekiwaniu na jego fizyczne ukazanie się zachęcamy do zapoznania się z opisem Łysicy. Trzeba jeszcze wspomnieć, że prezentowany znaczek jest zasługą kolekcjonera ze Skarżyska Kamiennej. Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i zapraszamy innych kolekcjonerów do rozsiewania znaczkowej idei w swoich miejscowościach.

ŁYSICA - NAJWYŻSZY SZCZYT GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH  No. 579

Łysica jest najwyższym szczytem Gór Świętokrzyskich, wysokość (612 m n.p.m.). Leży na zachodniej stronie Łysogór, na południowy-wschód od miejscowości Święta Katarzyna. W całości znajduje się w obszarze Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Masyw posiada dwa wierzchołki. Wierzchołek wschodni nazywany jest Skałą Agaty lub Zamczyskiem – (608 m n.p.m.). Drugi, zachodni wierzchołek jest wyższy – (612 m n.p.m.) Umieszczono na nim krzyż będący repliką pamiątkowego krzyża z 1930 roku. Na krzyżu znajduje się tabliczka z napisem: „Nieśmiertelnemu  Królowi Wieków, Jezusowi Chrystusowi, Głosi Cześć I Chwałę Puszcza Jodłowa”. Ze szczytu możemy podziwiać nieco ograniczony widok w kierunku północnym na Górę Miejską i Psarską. Łysicę tworzą kwarcyty i łupki kambryjskie. Od północy i południa otaczają ją gołoborza czyli odsłonięte miejsca, pokryte przez głazy, które powstały w wyniku wietrzenia piaskowców kwarcytowych. Masyw jest niemal w całości porośnięty lasem. W dolnych partiach występuje las jodłowo-bukowy, a w górnych rosną jodły. Przez górę przechodzi Główny Szlak Świętokrzyski im. Edmunda Massalskiego z Gołoszyc do Kuźniaków.