337To już swego rodzaju tradycja, że wraz z nadejściem pierwszego dnia miesiąca na naszej stronie pojawia się premiera kolejnego Znaczka Turystycznego. Tym razem gratka dla miłośników zamków i wszelkiego rodzaju warowni. Oczywiście tradycyjnie przypominamy, że znaczek w sprzedaży dostępny będzie od 2 września, aczkolwiek planując wizytę w tym miejscu warto w pierwszych dniach po premierze skontaktować się z Punktem Informacji Turystycznej, w której znaczek będzie sprzedawany. ("OL-TUR-2", ul. Zamkowa 13)

ZAMEK KRÓLEWSKI W OLSZTYNIE K. CZĘSTOCHOWY  No. 580

Zamek w Olsztynie koło Częstochowy powstał w systemie tzw. Orlich Gniazd. Składał się z zamku górnego, z wysoką na 20 metrów wieżą głodową. Wewnątrz ulokowane były także domy mieszkalne, pomieszczenia magazynu żywności i amunicji oraz kaplice i skarbiec. Poniżej zamku górnego usytuowano zamek dolny mieszczący wewnątrz grubych na 2 m. murów budynki gospodarcze oraz mieszkania dla pozostałej części czeladzi. Do dnia dzisiejszego zachowały się obszerne fragmenty zamku górnego z wieżą cylindryczną i kwadratową oraz z murami domów mieszkalnych. Widoczne są także zarysy murów zamku dolnego i podzamczy. Pierwsze wzmianki o zamku pochodzą z 1306 roku, jednak wiadomo, że budowla powstała nieco wcześniej. W późniejszych latach zamek został rozbudowany w XIV w. przez Kazimierza Wielkiego, który uczynił z niego jeden z najbardziej warownych zamków na pograniczu śląsko-małopolskim. Na przestrzeni wieków zamek wielokrotnie przebudowywano. W pierwszej połowie XVII wieku zamek zaczął popadać w ruinę, a ostatecznie został zniszczony w 1656 r. kiedy to podczas potopu Szwedzi zrujnowali zamek i spalili miasto, któremu w późniejszych latach odebrano prawa miejskie.