CIEKAWOSTKI NA TEMAT PEWNEGO DREWNIANEGO KRĄŻKA

eksperymentPodczas minionego już III Ogólnopolskiego Spotkania Kolekcjonerów Znaczków Turystycznych, pośród wielu interesujących referatów i dyskusji jeden wydal nam się niezwykle ciekawy. Postanowiliśmy jako przedsmak relacji ze spotkania zapoznać Was z jego treścią. Autorem tych badań jest Jarda Fredo z Czech, a ich przedmiotem sam Znaczek Turystyczny (ZT). 

8 mln – ilość wypalonych ZT we wszystkich państwach (od 1998 r.), łącznie z ZO, ZK, NZT, PZT i wszelkimi znaczkami wznowionymi

480 km – długość rzędu ułożonych obok siebie ZT (odległość między najbardziej wysuniętym punktem na wschód i na zachód w Czechach)

72 km – wysokość słupka z ułożonych jeden na drugim ZT

3,36 ha – powierzchnia z ułożonych ZT – podwójna powierzchnia największego rynku w Czeskich Budziejowicach.

2,88 ha – powierzchnia z ułożonych ZT

16,956 cm3 – objętość 1 ZT

135 m3 – objętość wszystkich dotychczas wypalonych ZT

28416 szt. – tyle mieści się w pudle 1x1x1 m

282 szt. – tyle trzeba pudeł, aby pomieścić wszystkie ZT

160 km – długość drutu użytego jako oczko przy ZT

14 g – waga 1 ZT

112 ton – waga wszystkich ZT

14 ml w 14 dni – zdolność wchłaniania alkoholu przez 1 ZT z drewna olchowego

Oczywiście prezentowane powyżej dane są orientacyjne i mają za zadanie pokazać jak wiele znaczków już zostało wydanych oraz ilościowo, objętościowo i wagowo przedstawić to w możliwie dostępny sposób.