337W 2012 roku, kiedy w Poznaniu powstawały pierwsze Znaczki Turystyczne, tutejsze Muzeum Narodowe, które wprowadziło znaczki, zadeklarowało chęć posiadania znaczków w swoich pozostałych placówkach. Jedną z nich jest Muzeum Sztuk Użytkowych, które po 5 latach budowy Zamku Przemysła oraz remontu budynku Raczyńskiego, placówka w końcu została udostępniona zwiedzającym i tym samym możliwe jest wprowadzenie znaczka w tym miejscu. W związku z powyższym informujemy, że najnowszy Znaczek Turystyczny w Poznaniu w sprzedaży dostępny będzie od 15 września. Liczymy także na Wasze relacje z tego miejsca i gorąco zachęcamy do zwiedzania.

MUZEUM SZTUK UŻYTKOWYCH W POZNANIU  No. 385

Muzeum Sztuk Użytkowych, dawniej Muzeum Rzemiosł Artystycznych udostępniono publiczności 23 lutego 1965 roku. Jako oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu miało siedzibę w części dawnej zabudowy Wzgórza Przemysła, zwanej budynkiem Raczyńskiego, odbudowanej po zniszczeniach wojennych. Muzeum powstało w oparciu o zbiory rzemiosła artystycznego, których historia kolekcjonowania w Poznaniu sięga połowy XIX stulecia. Gromadzone były w ramach działających w naszym mieście instytucji polskich i niemieckich. Od tamtego czasu zbiory są systematycznie rozbudowywane. W latach 2011 – 2016 trwała budowa Zamku Przemysła oraz remont budynku Raczyńskiego. W obu połączonych ze sobą przestrzeniach, na powierzchni ok. 4.000 m2, utworzono nowoczesne muzeum ze studyjnymi magazynami i nową ekspozycją. 26 czerwca 2016 roku, w 721 rocznicę koronacji Przemysła na króla Polski udostępniono publiczności Salę Przemysła i dwa tarasy widokowe na zamkowej wieży. Sala Przemysła poświęcona jest księciu Wielopolski Przemysłowi II, który w 1295 roku został wyniesiony do godności króla Polski. W aranżacji sali zaakcentowano cztery wątki tematyczne związane z Przemysłem i zamkiem: postać Przemysła II, Orzeł Biały jako znak heraldyczny rozpoczynający historię herbu państwowego, historia zamku poznańskiego od XIII w. do 1945 r., powojenne koncepcje restytucji dawnego zamku królewskiego.