Życie kulturalne i turystyczne zamarło, ale my mamy dla Was kolejną nowość i mamy nadzieję, że dzięki tej dzisiejszej premierze choć troszkę poprawimy Wam humor.

Znaczek dostępny jest w CITiK w Ziębicach w dni powszednie, w godz. 8:30-15:30. Osoby zainteresowane zakupem proszone są o zadzwonienie dzwonkiem znajdującym się przy wejściu i poczekanie. Pracownik CITIK-u dokona sprzedaży bez konieczności wchodzenia do centrum. Preferowane są płatności bezgotówkowe.

Już teraz zachęcamy do zainteresowania się przedstawionym na znaczku obiektem i myślenia nad przyszłą wycieczką do Ziębic, w końcu w mijającym roku kilka znaczków w tym mieście przybyło, więc po ustaniu epidemii trzeba koniecznie nadrobić zaległości.

Najnowszy znaczek turystyczny przedstawia następujący obiekt.

KOŚCIÓŁ EWANGELICKI W ZIĘBICACH  No. 1040

Kościół ewangelicki w Ziębicach został zbudowan na potrzeby ziębickich ewangelików w latach 1796–1797, wg projektu architekta N. von Gneisenau. Budowla powstała w miejscu i z wykorzystaniem elementów dawnego renesansowego pałacu książęcego. Pałac ten, wzniesiony ok. 1500 r., był letnią rezydencją książąt ziębickich i wdów książęcych. W przyziemiu i okalającym murze znajdziemy relikty (kamieniarka) z dawnego pałacu książęcego. Poświęcenia kościoła ewangelickiego dokonano w 1798 roku. Wnętrze pierwotnie posiadało dwie kondygnacje oraz empory wzniesione na planie elipsy. Po 1945 i zniszczeniach wojennych, w latach 1968-1969 zostało przebudowane dla celów oświatowych, a obecnie staje się centrum spotkań i wydarzeń kulturalnych. W planach jest także udostępnienie wieży widokowej kościoła na potrzeby ruchu turystycznego.