MAMY 500 ZT W POLSCE :-)

Oto długo wyczekiwany, pięćsetny Znaczek Turystyczny w Polsce. Zanim jednak Wam go przedstawimy zerknijcie na poniższy filmik.

Dzisiaj prezentowany znaczek przedstawia most kolejowy na Nysie Łużyckiej w Łęknicy. Inauguracja tego Znaczka Turystycznego odbędzie się w Łęknicy podczas zakończenia XV Lubusko-Saksońskiego Rajdu Rowerowego po Łuku Mużakowa w dniu 24 września 2016 r. przy ul. Wojska Polskiego 2. o godz. 13.30-16.00 i wtedy też znaczek dostępny będzie w sprzedaży. Serdecznie zapraszamy.

KOLEJOWY MOST ŁUKOWY W ŁĘKNICY  No. 438

337Kolejowy most graniczny na Nysie Łużyckiej w Łęknicy, wybudowany został w 1907 roku i jest dziś jedynym, a zarazem najciekawszym miejscem, które przypomina o czasach działania kolei na Łuku Mużakowa. Most ma 186,4 m. długości i składa się z ośmiu łukowych sześciopolowych przęseł kratownicowych o długości 22 m. oraz jednego przęsła skróconego o dł. 10,4 m. Konstrukcja wsparta jest na dwóch żelbetowych przyczółkach i ośmiu podporach, z których przy normalnym stanie Nysy Łużyckiej dwie na stałe zanurzone są w wodzie. Sprawą unikatową był fakt jazdy po łuku, skierowanym na południowy – zachód, ponieważ most połączył trakty dochodzące do rzeki z różnych kierunków, tworzących wzajemnie kąt prosty. Most, w wyniku działań wojennych w 1945 r. uległ zniszczeniu. Odremontowany został w 1954 r. lecz regularnego ruchu nie przywrócono. Po likwidacji linii kolejowej Łęknica – Raduszec Stary rozebrano torowisko, a na nasypie kolejowym w ramach transgranicznego projektu „Przygoda z Nysą” w 2014 r. zrewitalizowano most kolejowy w Łęknicy i dostosowano do pieszo-rowerowego ruchu tworząc ścieżkę rowerową o dł. 37 km z Bad Muskau przez Łęknicę, Trzebiel, Tuplice do Brodów. Dzięki temu Łęknica i Bad Muskau stały się euro regionalnym węzłem ścieżek rowerowych Lubuskiego z Saksonią i Brandenburgią.