MIĘDZYNARODOWE ŚLĄSKIE SYMPOZJUM KRAJOZNAWCÓW122

W miniony weekend tj. w dniach 20 - 22.09.2013 na gościnnej czeskiej ziemi, a dokładnie w Zálužné – Mokřinky odbyło się XXVI/19 Międzynarodowe Śląskie Sympozjum Krajoznawców zorganizowane po polskiej stronie przez PTTK , a dokładnie przez Opolski Klub Krajoznawców.

Tematem sympozjum był łupek, jego występowanie, wydobycie oraz wykorzystanie. W imprezie wzięło udział ponad 100 osób. Uczestnicy sympozjum brali udział w wykładach, ale także zwiedzali okolicę, a wieczorem bawili się przy dźwiękach cimbalovki. Tradycyjnie już sympozjum było okazją do wydania Znaczka Okolicznościowego, który otrzymali wszyscy uczestnicy spotkania.

ZO11SlSympKrajozn