Po kilkunastodniowej przerwie czas na znaczkową premierę i tym razem, aby w przyrodzie była równowaga przenosimy się na północno-wschodnie krańce Polski. To właśnie tutaj  45 lat temu utworzony został Suwalski Park Krajobrazowy, chroniący dziedzictwo kulturowe, unikalne krajobrazy i bogatą przyrodę. 

Tradycyjnie notka na temat parku znajduje się w opisie znaczka, ale na dedykowanej temu znaczkowi podstronie znajdziecie też linki do stron poświęconych Suwalskiemu Parkowi Krajobrazowemu. Z nich dowiecie się kolejnych faktów na temat parku, a pełen obraz tego miejsca uzyskacie podczas wycieczek po tych terenach. Z pewnością każdy znajdzie tu coś dla siebie i nie skończy się na jednodniowym wypadzie. Zwiedzanie proponujemy rozpocząć od punktu IT przy siedzibie parku, gdzie na pewno dostaniecie wskazówki, jakie miejsca w pierwszej kolejności warto odwiedzić. Resztę zostawiamy już Waszej inwencji, ale mamy nadzieję, że planując wyprawę w te rejony, uwzględnicie także relację z niej. My zawsze z ciekawością na to czekamy. Znaczek do sprzedaży trafi za kilka dni, gdyż jeszcze jest w drodze do punktu docelowego.

A tymczasem zapraszamy do zwiedzania Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Jesienią także jest tu pięknie.

SUWALSKI PARK KRAJOBRAZOWY No. 1112

Suwalski Park Krajobrazowy został utworzony w 1976 roku, jako pierwszy park krajobrazowy w Polsce. Teren Parku, o powierzchni 6338 ha, zachwyca mnóstwem wzniesień i pagórków oddzielonych od siebie głębokimi dolinami rzecznymi i licznymi jeziorami. Znaczne spadki i duże różnice w wysokościach na niewielkich obszarach tworzą bogate, we fragmentach unikalne, walory krajobrazowe. Krajobraz ten jest dziełem ostatniego zlodowacenia, podczas którego topniejące masy lądolodu i polodowcowe wody ukształtowały morenowe wzniesienia, kemowe stożki i wały ozów. To masa i siła płynących wód wyżłobiła i pogłębiła rynnę najgłębszego w Polsce jeziora Hańcza (105,6 m). Jeszcze długo po ustąpieniu lodowca, na terenie dzisiejszego Parku, w rozległym zagłębieniu rzeki Szeszupy, zalegały bryły martwego lodu, które po wytopieniu utworzyły malownicze kompleksy jezior: kleszczowieckie, szurpilskie, a także jeziora, przez które przepływa Szeszupa. Polodowcową pamiątką są również okazałe głazy przetransportowane tu z lądolodem aż z gór skandynawskich, które tworzą rozległe głazowiska. Siedziba Suwalskiego Parku Krajobrazowego mieści się w Malesowiźnie-Turtulu.