KOLEGIATA ŚW. WAWRZYŃCA W WOJNICZU   No. 195

Nieco ponad rok temu przeżywaliśmy prawdziwy wysyp Znaczków Turystycznych na Dolnym Śląsku. Dzisiaj podobna sytuacja zaczyna się w Małopolsce, a co najważniejsze dotyczy znaczków o tematyce sakralnej. Cieszy nas to niezwykle, bo większość z prezentowanych ostatnio nowości powstała z inicjatywy samych kolekcjonerów. Z drugiej strony mamy się czym pochwalić, bo wiele naszych kościołów jest pięknych. I właśnie do takich świątyń należy prezentowana dzisiaj Kolegiata Św. Wawrzyńca w Wojniczu. Znaczek dostępny będzie od 29 listopada.

195 Wojnicz – miasto w woj. małopolskim na trasie między Tarnowem, a Krakowem, diecezja tarnowska. Parafia istnieje od końca XI w. Obecny kościół w najstarszych partiach został wzniesiony w poł. XV w., a następnie przebudowany w 1773 r. W wieku XX dobudowano nawy boczne oraz wieżę. Kościół w najstarszych partiach gotycki, w nowszych barokowy i pseudobarokowy. Murowany z kamienia i cegły, otynkowany. W nawie i kaplicach polichromia rokokowa wykonana przez Jana Neydorfera w 1768 r. W prezbiterium i nawach bocznych wykonana przez Macieja Makarewicza w latach 1953-1956. Wnętrze wypełniają ołtarze i obrazy z XVIII w. w tym osiem obrazów Tadeusza Kuntza z 1754 r., chrzcielnica z XV w. oraz stalle z XVIII w. Kościół wojnicki został podniesiony do rangi kolegiaty w 1621 r. W XVIII w. władze austriackie zniosły kolegiatę, a w roku 2014, decyzją Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Jeża została przywrócona kościołowi godność kolegiaty i utworzono przy niej Kapitułę. Kolegiata znajduje się na szlaku Drogi św. Jakuba „Via Regia”.

GPS: 49.956018 , 20.836767 ,   Miejsce sprzedaży: Biuro parafialne, Pola Archidiakonów Wojnickich 2