Okazało się, że tydzień bez znaczkowej premiery to dla Was za długo, w związku z czym aby zaspokoić Wasz apetyt na nowe znaczki publikujemy dzisiaj informację o znaczku, który już niebawem bo od 7 września pojawi się w sprzedaży. Serdecznie zapraszamy do Parku Narodowego „Ujście Warty".

370

PARK NARODOWY „UJŚCIE WARTY" No. 370

Park Narodowy „Ujście Warty” stanowi obszar wodno-błotny, będący jedną z największych ostoi ptaków w Polsce i Europie. Położony jest w zachodniej części Polski, przy granicy z Niemcami. Park został utworzony w 2001 r., jest najmłodszym parkiem narodowym. Nadwarciańskie rozlewiska są cenne przyrodniczo nie tylko w Polsce, ale również w skali międzynarodowej. Obszar Parku został objęty Konwencją Ramsar tj. konwencją o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe jako środowisko życiowe ptactwa wodnego. Park został również włączony do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 pod nazwą PLC 080001 „Ujście Warty”. Głównym celem ochrony Parku są ptaki oraz ich siedliska. Dotychczas odnotowano tutaj ponad 270 gatunków ptaków, w tym około 170 gatunków lęgowych. Park Narodowy „Ujście Warty” to prawdziwe „Ptasie Królestwo”, dostępne również dla turystów. Przed odwiedzeniem Parku zalecane jest zapoznanie się z treścią zarządzenia Dyrektora Parku w sprawie udostępnienia PN „UW” dla turystyki, które znajduje się na oficjalnej stronie Parku.

GPS: 52.568825 , 14.650937 , Miejsce sprzedaży: Siedziba Parku Narodowego "Ujście Warty" w Chyrzynie