NOWY WIZERUNEK I LOKALIZACJA ZT No. 504 - MUZEUM PRZYRODNICZE W JELENIEJ GÓRZE504

Z wielką radością spieszymy z informacją, że po kilku latach nieobecności w terenie, ZT No. 504 pod koniec tego tygodnia zostanie wznowiony i bedzie dostępny dla turystów. Ten radosny dla kolekcjonerów powrót znaczka związany jest z przeniesieniem siedziby Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze z Parku Norweskiego do wyremontowanych budynków zespołu pocysterskiego. Nowa lokalizacja to nowe możliwości dla muzeum, a przede wszystkim wiele zmian dla samych turystów, z którymi warto się zapoznać w załączonym komunikacie. Muzeum w nowej lokalizacji funkcjonuje od sierpnia 2013 roku i gorąco zachęca turystów do zwiedzania udostępnionych w nim ekspozycji. My zaś, jako kolekcjonerzy serdecznie dziękujemy dyrekcji muzeum za reaktywację znaczka w tym miejscu i cieszymy się, że tym samym "ożył" kolejny korespondencyjny Znaczek Turystyczny. Zapraszamy do Jeleniej Góry i Muzeum Przyrodniczego.

Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze - Zbiory Muzeum obejmują ponad 6.600 okazów ptaków, jaj ptasich, ssaków i ich skórek, rogów, motyli, muszli, przekroi drzew, gipsowych modeli grzybów, minerałów oraz min (owadów minujących). Ptaki zaprezentowano według środowisk, w jakich żyją. Eksponowane są ptaki: środowiska wiejskiego i miejskiego, pól i stepów uprawnych, wód śródlądowych oraz lasów i gór. Ptaki egzotyczne zestawiono według krain zoogeograficznych, w których występują, kolejno prezentując ptaki krainy orientalnej (Azja Południowa i Wschodnia), australijskiej, etiopskiej (Afryka), neotropikalnej (Ameryka Południowa), nearktycznej (Ameryka Północna.) oraz palearktycznej (Europa oraz Azja Środkowa i Północna). Oddzielnie przedstawiono ptaki mórz ze szczególnym uwzględnieniem gatunków żyjących w rejonie Arktyki i Antarktyki oraz bażanty i pustynniki. Prócz wystaw stałych poświęconych ptakom i motylom, organizowane są tu wystawy czasowe o tematyce przyrodniczej.

GPS: 50.865483, 15.677833,  Miejsce sprzedaży: Muzeum ul. Cieplicka 11A