DWA NOWE ZNACZKI TURYSTYCZNE NA ZIEMI WAŁECKIEJ

Jakiś czas temu pisaliśmy o znaczkowej "białej plamie", która utworzyła się na północ od Poznania. Dziś z radością informujemy że owe miejsce od najbliższego weekendu (sobota) zostanie wypełnione przez 2 Znaczki Turystyczne z Wałcza, które wprowadziło Muzeum Ziemi Wałeckiej. Historia powstania tych ZT jest nierozerwalnie związana z panią Marleną, która jest pracownicą muzeum, a za której namową zdecydowano się wprowadzić znaczki. Pani Marlena jest także kolekcjonerką ZT, co z pewnością bardzo pomogło w realizacji tego przedsięwzięcia. Za zaangażowanie w rozwój idei serdecznie dziękujemy i tradycyjnie zapraszamy do odwiedzin nowych miejsc znaczkowych.

MUZEUM ZIEMI WAŁECKIEJ W WAŁCZU  No. 557

557 Muzeum Ziemi Wałeckiej działa od 1982 r. W jego zasobach znajdują się zbiory dokumentujące: pradzieje ziemi wałeckiej, początki osadnictwa, powstanie i rozwój miast, rozwój polityczny i kulturalny od XVI do XVIII wieku, archiwalia dotyczące starostwa wałeckiego z XVII i XVIII, dokumenty obrazujące walkę o utrzymanie polskości po rozbiorach i germanizację od połowy XIX wieku do wybuchu II wojny światowej, budowę i przełamanie Wału Pomorskiego na Ziemi Wałeckiej oraz osadnictwo i odbudowę ze zniszczeń po wyzwoleniu,. W muzeum znajdują się też zbiory pamiątek po kombatantach II wojny światowej, a ponadto artystyczne meble i wyroby rzemiosła artystycznego. Ofertę muzeum wzbogacają liczne wystawy czasowe.

GPS: 53.270769 , 16.472195 ,   Miejsce sprzedaży: Kasa muzeum

GRUPA WAROWNA CEGIELNIA W WAŁCZU  No. 558

558 Grupa Warowna Cegielnia wchodząca w skład umocnień Wału Pomorskiego wybudowana w latach 1932 – 1935 miała za zadanie bronić nie tylko miasta, ale także szosy biegnącej w kierunku Piły oraz linii kolejowej. W jej skład wchodzi kilkanaście obiektów różnego przeznaczenia wybudowanych w początkowej fazie budowy oraz stanowiska zwane Tobrukami powstałe w 1944 r. Trzon GW Cegielnia stanowią dwa schrony typu B tzw. B – Werki. Grupa Warowna Cegielnia przyjęła kształt dwóch linii schronów. W skład pierwszej wchodzą schrony główne, obiekty wielosektorowe oraz dwa schrony jednosektorowe przy zaporach p.panc. Druga, to schrony bojowy typu B1 różnego zastosowania – do ognia flankującego i czołowego, schron obserwacyjny oraz schron bierny dla armat p.panc. i obsługi – budowla wyjątkowa na Wale Pomorskim. Pozycje wzmocniono w 1944 r. kilkoma małymi schronami zwanymi potocznie Tobrukami.

GPS: 53.266961 , 16.498107 ,   Miejsce sprzedaży: Kasa Grupy Warownej