753Znaczek, który właśnie widzicie jest ostatnim, jaki udało się przygotować w tym roku. Piszemy o tym z całą stanowczością i powagą, aby przekonać tych z Was, którzy wietrzą jeszcze jakieś ostatnie uderzenie z naszej strony.  

Na tym kończymy rok i odkrywamy przed Wami kolejne "zapomniane" miejsce z zamkiem, o którym pewnie nie każdy wiedział. Niestety podobnie jak w przypadku wczorajszej premiery także tutaj na sam znaczek trzeba będzie chwię poczekać, ale wierzymy, że znaczkomaniacy to ludzie cierpliwi.

A tymczasem zachęcamy, by pochylić się nad mapą, przejrzeć przewodniki i wyszukać pobliskie atrakcje turystyczne. Jesteśmy przekonani, że czas spędzony na wyczekiwaniu znaczka zaowocuje mnóstwem pomysłów na kolejne wycieczki znaczkowym i nie tylko szlakiem.

RUINY ZAMKU W URAZIE  No. 753

Pierwsze wzmianki nt. Urazu pochodzą z początku XIII wieku i dotyczą grodu kasztelańskiego. Istnienie miasta i zamku potwierdzono w 1312 roku w akcie dziedzicznym. Daty powstania zamku, ani pierwszego fundatora nie dało się jednoznacznie określić, a wśród historyków występują na ten temat poważne rozbieżności. Zamek usytuowano w zakolu Odry i otoczono wałem ziemnym. Budynek tworzyła mieszkalna wieża wpisana w zachodni narożnik murów obronnych. Rozbudowę zamku w Urazie przypisuje się Christophowi von Skopp, który podwyższył warownię o kolejne piętra i nowe umocnienia. W roku 1630 r. w zamku przy trakcie od północy dobudowano dwie wieloboczne wieże zwieńczone hełmami, wprowadzono murowane podziały wnętrz, a całej budowli nadano formę barokową, Zamek w Urazie wielokrotnie przechodził z rąk do rąk po 1810 roku rozebrano część murów obronnych i most zwodzony, a fosy zasypano. Budowlę przebudowano w drugiej połowie XIX wieku likwidując elementy pierwotnego wystroju. Zaniedbany gmach podupadał i ostatecznie uległ zniszczeniu podpalony w 1945 roku przez żołnierzy radzieckich. W 1956 roku zabezpieczono budowlę jednak nie zatrzymało to postępującej degradacji. Obecnie zamek jest własnością prywatną i przechodzi powolną rewitalizację.