ZNACZEK OKOLICZNOŚCIOWY W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

W sobotę informowaliśmy Was o najnowszym Znaczku Turystycznym w Świętochłowicach, natomiast dzisiaj chcielibyśmy pokazać Znaczek Okolicznościowy, który także niebawem pojawi się w tym mieście. Znaczek powstał z okazji otwarcia zrewitalizowanych wież, które będą pełniły rolę obiektu kulturalnego w innowacyjny sposób przybliżającego historię tego miejsca. Ponadto wokół obiektu powstają strefy edukacyjne, które zostaną połączone ścieżką dydaktyczną w formie labiryntu przedstawiającego prace pod ziemią. 40019 Strefy będą opowiadać o wodzie, ziemi, powietrzu, stali i drewnie. Uroczyste otwarcie Wież KWK Polska nastąpi 12-13 czerwca podczas INDUSTRIADY 2015 - Święta Szlaku Zabytków Techniki, a znaczek dostępny będzie od 13 czerwca.

WIEŻE KWK POLSKA W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

Wieże będące symbolem górniczej przeszłości Świętochłowic należały do struktur KWK "Polska". Kopalnię budowano w latach 1870-73. Jej właścicielem był twórca imperium przemysłowego Guido Henckel von Donnersmarck. Ostatnią tonę węgla wydobyto w 1998 r. Wieża wyciągowa szybu I - basztowa powstała w 1908 roku, zaś szybu II - kozłowa w latach 1889 -1891. Oba obiekty zostały wpisane do rejestru zabytków. Stanowią one jeden z ostatnich elementów górniczej przeszłości Świętochłowic i w opinii wielu osób są symbolem miasta.