Aktualna liczba miejsc wyróżnionych Znaczkiem Turystycznym w Polsce: 1111
Na dzień dzisiejszy w Polsce 1111!

No. 50005 Kolekcjonera No.5 Pamiętajmy o zagrożonych wyginięciem gatunkach - Kobczyk


Kolekcjonerskie

Obrázek č. 1, Kolekcjonerskie Znaczki Turystyczne, No. 50005 Kolekcjonera No.5 Pamiętajmy o zagrożonych wyginięciem gatunkach - Kobczyk

Kobczyk (Falco vespertinus ) to ptak drapieżny z rodziny sokołowatych. W Polsce obecnie ptak ten jest gatunkiem przelotnym, podczas gdy dawniej był ptakiem sporadycznie lęgowym. Widywany od kwietnia do października. Gatunek ten żywi się większymi owadami i tylko sporadycznie w swoim menu sięga po drobne gryzonie, płazy, gady i ptaki. Gniazduje zwykle w opuszczonych gniazdach srok, wron, gawronów lub w dużych dziuplach, czasem w norach i na półkach skalnych. Kobczyk jest ptakiem średniej wielkości. Jego średnia długość to ok 30 cm., a rozpiętość skrzydeł to ok. 60-70 cm. W Polsce ptak ten objęty jest ścisłą ochroną gatunkową.


Miejsca sprzedaży:
> Znaczek do otrzymania drogą korespondencyjną wg zasad gry kolekcjonerskiej (web)


16.01.2018 - dostępny bez problemów
11.10.2016 - dostępny bez problemów*) pola obowiązkowe