Aktualna liczba miejsc wyróżnionych Znaczkiem Turystycznym w Polsce: 1179
Na dzień dzisiejszy w Polsce 1179!

No. 2019 Noworoczny Znaczek Turystyczny 2019


Noworoczne Znaczki Turystyczne

Obrázek č. 1, Noworoczne Znaczki Turystyczne, No. 2019 Noworoczny Znaczek Turystyczny 2019

Tym razem Noworoczny Znaczek Turystyczny upamiętnia postać Stanisława Moniuszki - wybitnego kompozytora, dyrygenta oraz dyrektora Teatru Wielkiego w Warszawie. Uważany jest za ojca polskiej opery narodowej. W latach poprzedzających wybuch powstania styczniowego tworzył ku pokrzepieniu serc Polaków zniewolonych przez zaborców. Łączył polski folklor z elementami opery stosując przy tym grę chórów i tańców narodowych. Pisał również muzykę religijną chcąc podnieść poziom muzyki i śpiewu kościelnego. Rok 2019 został ogłoszony przez Sejm RP Rokiem Stanisława Moniuszki, aby przybliżyć życie i twórczość wybitnego kompozytora w roku jego 200. rocznicy urodzin, a także zwrócić uwagę Polaków na postawy patriotyczne oraz potrzebę tworzenia sztuki inspirowanej polską kulturą.


Miejsca sprzedaży:
> ZNACZEK MOŻLIWY DO OTRZYMANIA TAKŻE DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ


20.12.2021 - dostępny bez problemów
06.09.2019 - dostępny bez problemów
04.02.2019 - dostępny bez problemów
28.01.2019 - dostępny bez problemów
02.01.2019 - dostępny bez problemów*) pola obowiązkowe