Premiera w ŻmigrodzieW dniach od 23 do 26 sierpnia br. w Rawiczu odbyły się 16. Rawickie Mosty Sztuki. Wspomniana impreza, to coroczne spotkania ze sztuką plastyczną, a jej organizatorem jest Muzeum Ziemi Rawickiej. Tegoroczne spotkanie o charakterze międzynarodowym skupiło 22. artystów zarówno z Ukrainy, Rumunii, Holandii jak i z Polski.

W ramach wernisażu prac, który odbył się 24 sierpnia miała także miejsce prezentacja Znaczka Turystycznego promującego tutejsze Muzeum Ziemi Rawickiej.

Zanim jednak doszło do prezentacji, uroczystość swoim przemówieniem rozpoczął Dyrektor Muzeum Ziemi Rawickiej prof. dr hab. Jacek Jarczewski, który pokrótce opowiedział o charakterze corocznych spotkań, przywitał przybyłych gości i zaprezentował plan imprezy w tym dniu. Po wystąpieniu wiceburmistrza Pawła Szybaja, licznie przybyli rawiczanie oraz goście specjalni, udali się na rawicki deptak, gdzie w niecodzienny sposób mogli obcować z prezentowanymi dziełami sztuki plastycznej, bowiem z racji trwającego w budynku muzeum remontu, prezentowane prace plastyczne wystawione były w witrynach okolicznych sklepów. Wernisaż swoim występem uświetnił Igor Demuth, wokalista, ale także absolwent wrocławskiej ASP.

Kilka minut po godzinie 20-stej odbyła się prezentacja pierwszego w Rawiczu znaczka turystycznego, którego powstanie zawdzięczamy zarówno panu dyrektorowi Jarczewskiemu jak i rawickim kolekcjonerom ZT. W ramach prezentacji tuż przy muzeum zaprezentowano trzy tablice ukazujące wybrane znaczki i znaczkowe miejsca turystyczne z calego kraju oraz tablicę, z karteczkami od znaczków z różnych krajów biorących udział w znaczkowej idei. Na tablicy tej dodatkowo zobrazowano sposób wykorzystania kuponów i opisano pokrótce zasady gry kolekcjonerskiej. Główną częścią prezentacji rawickiego znaczka była jednak prelekcja, a raczej opowieść o znaczku, którą w imieniu firmy Znaczki Turystyczne Polska, miałem przyjemność poprowadzić. Z uwagi na ograniczony czas wystąpienia pokrótce opowiedziałem o historii ZT w Czechach i w Polsce, a także o znaczkowej idei. Nieco więcej czasu udało się poświęcić fenomenalnemu zjawisku jakim jest ruch znaczkowych kolekcjonerów i turystów oraz wszystkiemu temu co ich dotyczy, a więc spotkaniom, wyprawom, a także narzędziom wspomagającym planowanie wycieczek i kolekcji w postaci strony internetowej, aplikacji mobilnych czy dziennika kolekcjonerów. Zarówno przed jak i po prezentacji możliwy był zakup premierowego znaczka, który w tym dniu kosztował zaledwie 5 zł.

Rawicki znaczek spotkał się z dużym zainteresowaniem nie tylko miejscowych kolekcjonerów (Ilona, Brygida, Maciej, Marek i Kamil), którzy w tym dniu przybyli na płytę rynku, ale także innych gości. Wiele osób z ciekawością przyglądało się znaczkom prezentowanym na tablicach i co ciekawe często nie było to pierwsze spotkanie z drewnianymi krążkami. Wieczór zakończyło muzyczno-kulinarne show pod nazwą „Smaki Gruzji”, zakończone degustacją gruzińskich szaszłyków.

W imieniu kolekcjonerów serdecznie dziękujemy przedstawicielom Muzeum Ziemi Rawickiej i Miasta Rawicz za pomoc w stworzeniu znaczka w tym miejscu oraz możliwość zaprezentowania go szerszej publiczności w ramach tak prestiżowej wystawy. Liczymy na to, że nie będzie to jedyny drewniany krążek promujący tę część Wielkopolski. Wszystkich zainteresowanych prezentowanym znaczkiem i innymi szczegółami dotyczącymi Rawickich Mostów Sztuki odsyłamy do strony internetowej muzeum www.muzeum.rawicz.pl.

Hubert Adamek ZT Polska

 

Spacer Historyczny w Mysłowicach