Aktualna liczba miejsc wyróżnionych Znaczkiem Turystycznym w Polsce: 1074
Na dzień dzisiejszy w Polsce 1074!

No. 1006 Dom Zemełki w Koninie

GPS: 52.211409 18.254985

Inne

Obrázek č. 1, Znaczki Turystyczne, No. 1006 Dom Zemełki w Koninie

Dom Zemełki to najstarszy murowany obiekt mieszczański w Koninie i był wzniesiony na przełomie XVI/XVII w. Obecny wygląd domu jest wynikiem przebudowy przeprowadzonej na przełomie XIX i XX w. W południowo-zachodniej części parteru zachowała się izba kryta sklepieniem kolebkowo-krzyżowym. Przelotowa sień wraz z dwiema piwnicami kryte są sklepieniami beczkowymi. Fundator kamienicy Jan Zemełka urodził się w 1539 roku i był jednym z najznamienitszych mieszczan Konina. Był m.in. doktorem medycyny, wybitnym lekarzem, zdolnym finansistą, człowiekiem bardzo zamożnym i jednocześnie dobroczyńcą o wielkim sercu, zapisał się złotymi zgłoskami w historii Konina i Kalisza. Wielokrotny wójt, rajca i burmistrz Kalisza, dobrodziej kolegium mansjonarskiego w Koninie. Fundator dwóch najstarszych w Polsce katedr medycznych - anatomii i botaniki lekarskiej Uniwersytetu Krakowskiego (1602r.).  Zmarł bezpotomnie 27.12.1607 r. Jego ciało spoczęło w rodzinnym Koninie w podziemiach kaplicy Św. Jana Chrzciciela, przyległej do kościoła farnego.


Miejsca sprzedaży:
> Centrum Informacji Turystycznej w Koninie, (LOT MARINA), ul. Dworcowa 2, Konin (web)

Fotogaleria:
 

Obrázek č. 1, Znaczki Turystyczne, No. 1006 Dom Zemełki w Koninie
Obrázek č. 2, Znaczki Turystyczne, No. 1006 Dom Zemełki w Koninie

15.04.2021 - dostępny bez problemów
20.11.2020 - dostępny bez problemów
02.10.2020 - dostępny bez problemów
18.09.2020 - dostępny bez problemów
16.09.2020 - dostępny bez problemów

Dodać komentarz*) pola obowiązkowe

Grzegorz Woźniak
Grzegorz Woźniak
Rynek
Najstarszy dom na konińskim rynku. Rzeczywiście z zewnątrz nie robi wielkiego wrażenia. Podobno to co najciekawsze jest w środku czyli zachowany kształt dawnych pomieszczeń z oryginalnymi sklepieniami. ZT dostępny w informacji turystycznej.
 
Krzykos
Krzykos
ZT 1006
Dom Zemełki jest usytuowany przy Placu Wolności 16. Szczerze mówiąc, gdyby nie Znaczek Turystyczny, to chyba bym na niego nie zwrócił większej uwagi.
Tak jak napisał Hubert, zamocowane na elewacji budynku tablice, pozwolą nam poznać choć fragment jego historii...
Niestety, po sezonie, Centrum IT w Koninie jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00, więc w weekendy ZT zakupić się nie uda.
 
Hubert A.
Hubert
Dom Zemełki
Wujek, który mieszka w Koninie od dawna opowiadał mi o Zemełce, ale z tych opowieści niewiele pamiętałem. Teraz odświeżyłem sobie pewne informacje, a dzięki znaczkowi mogłem zobaczyć budynek z bliska. Obecnie mieści się w nim bodajże archiwum geodezyjne, ale na ścianach znajduje się kilka tablic, dzięki którym po części można poznać historię tego budynku.