Aktualna liczba miejsc wyróżnionych Znaczkiem Turystycznym w Polsce: 1165
Na dzień dzisiejszy w Polsce 1165!

No. 1123 Geograficzny Środek Europy w Suchowoli

GPS: 53.577990 23.106829

Inne

Obrázek č. 1, Znaczki Turystyczne, No. 1123 Geograficzny Środek Europy w Suchowoli

Jak głosi legenda, w 1775 r. kartograf i astronom królewski Szymon Antoni Sobiekrajski wyznaczył w Suchowoli Geograficzny Środek Europy. Punkt ten wskazały mu krzyżujące się linie, łączące najbardziej odległe miejsca kontynentu europejskiego. Środek Europy w Suchowoli symbolizuje ogromny głaz narzutowy z pamiątkową tablicą, ustawiony w Parku Miejskim w latach 90-tych XX w. Na tablicy, wpisany w różę wiatrów, widnieje herb miasteczka (Łuk Papieski, a poniżej koń rasy sokólskiej). Łuk Papieski w herbie symbolicznie nawiązuje do ołtarza polowego, przy którym Jan Paweł II odprawiał Mszę Świętą podczas pielgrzymki do Ojczyzny w 1991 r.  Natomiast koń w herbie to ukłon w stronę  historii Suchowoli, gdzie od XVII w., podczas czwartkowych targów, kwitł handel końmi. Geograficzny Środek Europy w Suchowoli jest jednym z kilku jakie wyznaczono korzystając z różnych metod. Pozostałe punkty to: Biernaty na Litwie, Kremnickie Banie na Słowacji, a także góra Tyllenberg/Dylen na granicy czesko-niemieckiej.


Miejsca sprzedaży:
> Punkt Informacji Turystycznej w Suchowoli, Plac Kościuszki 5D, Suchowola


16.08.2022 - dostępny bez problemów
25.07.2022 - zamknięte (nie można sprawdzić dostępności)
30.06.2022 - dostępny bez problemów
21.06.2022 - znaczek niedostępny
18.05.2022 - dostępny bez problemów*) pola obowiązkowe