Aktualna liczba miejsc wyróżnionych Znaczkiem Turystycznym w Polsce: 1079
Na dzień dzisiejszy w Polsce 1079!

No. 1079 Kościół Farny - Parafia św. Ottona w Pyrzycach

GPS: 53.142522 14.892960

Miejsca kultu

Obrázek č. 1, Znaczki Turystyczne, No. 1079 Kościół Farny - Parafia św. Ottona w Pyrzycach

Kościół farny pw. Wniebowzięcia NMP, dawniej św. Maurycego, to jeden z najcenniejszych obiektów sakralnych Pomorza Zachodniego. Został wzniesiony jako część nowego grodu, prawdopodobnie w II połowie XIII wieku. Wielokrotnie przebudowywany, dwukrotnie płonął w czasie wielkich pożarów miasta. Na przestrzeni wieków dobudowane zostały nawy boczne, obejście prezbiterium oraz kaplice przy wieży zachodniej. Kościół został poważnie zniszczony w czasie walk o miasto w roku 1945, zaś jego odbudowa trwała praktycznie do końca lat 70. Dopiero współcześnie odkrywane są elementy jego oryginalnego wyposażenia - XVII-wieczne płyty epitafijne. Reszta wyposażenia, w większości XIX-wieczna uległa zniszczeniu w czasie walk, albo została wywieziona. Po wojnie kościół, należący od czasów reformacji do gminy luterańskiej, przekazano erygowanej w roku 1924 parafii pw. św. Ottona. Duszpasterstwo prowadzą zakonnicy z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej.


Miejsca sprzedaży:
> Restauracja PARK, pl. Wolności 3, Pyrzyce


09.06.2021 - dostępny bez problemów
07.06.2021 - dostępny bez problemów
06.06.2021 - dostępny bez problemów
06.06.2021 - dostępny bez problemów
02.06.2021 - znaczek niedostępny

Dodać komentarz*) pola obowiązkowe

Roman Binder
borsuk
Znaczek
Po zawirowaniach znaczek zdobyty i pięknie wyeksponowany na stoliku obok bufetu z kartami dań. Przy okazji kawa i bardzo pyszna szarlotka.
Sam kościół przepiękny , szkoda tylko że ogląda się go za kraty.