Aktualna liczba miejsc wyróżnionych Znaczkiem Turystycznym w Polsce: 1070
Na dzień dzisiejszy w Polsce 1070!

No. 1061 Muzeum Regionalne PTTK w Olkuszu

GPS: 50.279143 19.560939

Muzea, parki

Obrázek č. 1, Znaczki Turystyczne, No. 1061 Muzeum Regionalne PTTK w Olkuszu

Muzeum Regionalne PTTK im. Antoniego Minkiewicza liczy już z górą 100 lat. Mieści się ono w dwóch salach zabytkowej kamienicy przy rynku. Wśród muzealnych eksponatów do najcenniejszych należy bardzo dobrze zachowany miecz z przełomu XIII i XIV wieku, zwany „katowskim”. Inne cenne artefakty to m.in. pistolet skałkowy, fragmenty drewnianych rur wodociągowych z XVI-XVII w., sztylet, znalezione na zamku w Rabsztynie kule szwedzkie, czy fragmenty naczyń rzymskich z okresu brązu. Szczególnie ważne dla lokalnej tradycji są wyroby Olkuskiej Fabryki Naczyń Emaliowanych. Na uwagę zasługują również lokalne stroje ludowe, świątki z nieistniejących już kapliczek. Najważniejszą jest jednak ekspozycja górnictwa kruszcowego m.in. stare narzędzia górnicze, kopaczka, lampki, kilofki, młotki, pyrliki, drewniany młot górniczy, moździerz do rozdrabniania i sito do przesiewania rudy. W zbiorach malarstwa znajduje się kilka XIX-wiecznych litografii Napoleona Ordy, obrazy o tematyce górniczej Władysława Jastrzębskiego oraz portrety olkuskich gwarków. Osobną grupę eksponatów stanowią rzeźby i obrazy olkuskich artystów oraz grafiki. 


Miejsca sprzedaży:
> Muzeum Regionalne PTTK im. Antoniego Minkiewicza w Olkuszu, ul. Rynek 20, Olkusz

*) pola obowiązkowe