Aktualna liczba miejsc wyróżnionych Znaczkiem Turystycznym w Polsce: 1048
Na dzień dzisiejszy w Polsce 1048!

No. 1024 Organy Hansa Hummla w Olkuszu

GPS: 50.278821 19.558048

Miejsca kultu

Obrázek č. 1, Znaczki Turystyczne, No. 1024 Organy Hansa Hummla w Olkuszu

Historia olkuskich organów sięga 1611 r., kiedy to olkuscy gwarkowie podpisali umowę z krakowskim organmistrzem pochodzącym z Norymbergi - Hansem Hummlem. Z uwagi na to, iż władze Olkusza zapragnęły „mieć sławę” wśród innych miast, powstał instrument o 6 głosów większy niż zakładano. Problemy mistrza, a w końcu jego śmierć spowodowały, iż budowę organów dokończył Jerzy Nitrowski, uczeń Hansa Hummla, w związku z czym wydawał się najodpowiedniejszą do tego celu osobą. Odbiór prac Nitrowskiego w Olkuszu miał miejsce w 1631 roku. Ostatnich korekt Jerzy Nitrowski dokonywał jeszcze w 1633 roku. Organy kilkakrotnie zostały uszkodzone, jednak przechodziły renowację przywracającą im funkcjonowanie. Ostatnią większą konserwację przeszły w 1945 r., od tego czasu ich stan się pogarszał. W 1967 r. zaplanowano wymianę instrumentu na nowy. Jednak wartości zabytkowe na to nie pozwalały. Pod koniec lat 60. XX wieku wzbudziły zainteresowanie muzykologów, organistów i organmistrzów, czego efektem była szczegółowa konserwacja instrumentu trwająca z przerwami od 1972 do 1992 roku. Ostateczne zakończenie konserwacji nastąpiło w 2018 r., a brzmienie instrumentu można usłyszeć podczas cyklicznych koncertów organowych.


Miejsca sprzedaży:
> Parafia św. Andrzeja Apostoła, ul. Szpitalna 1, Olkusz
> Miejski Ośrodek Kultury, ul. Szpitalna 32, Olkusz


09.10.2020 - dostępny bez problemów
07.10.2020 - dostępny bez problemów
06.10.2020 - dostępny bez problemów

Dodać komentarz*) pola obowiązkowe

Krzykos
Krzykos
ZT 1024
Znaczki widoczne w gablocie w pomieszczeniu kasy MOK i zarazem sklepiku z pamiątkami, cena standardowa.
Olkusz odwiedzony po raz kolejny, ale tym razem nie dane nam było zobaczyć organów - kościół był zamknięty. Dane nam, za to było, wysłuchać ich brzmienia (trwały próby i przygotowania do koncertu), co sprawiło, że trzeba będzie tu powrócić aby zobaczyć ten instrument z ciekawą historią i bogatym brzmieniem.
 
Krzysztof Ulka
krist58
No. 1024 Organy Hansa Hummla w Olkuszu
Olkusz się bogaci w Z.T. Ten i inne znaczki dostępne, bez problemu w Miejskim Ośrodku Kultury, w sklepiku z pamiątkami, po lewej stronie od wejścia.