Znaczki Turystyczne, które zakwalifikowały się do II tury głosowania na "Znaczek Roku 2016"

607 566 567
706 427 185
407 719 611
114