Aktualna liczba miejsc wyróżnionych Znaczkiem Turystycznym w Polsce: 1297
Na dzień dzisiejszy w Polsce 1297!

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu:

Jednocześnie zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Znaczki Turystyczne sp. z o.o. z siedzibą
w Złotym Stoku, ul. Traugutta 5,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody

4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu` nadzorczego

6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkować niemożliwością: uczestnictwa w ogłaszanych konkursach, otrzymywania ofert marketingowych, otrzymywania korespondencji dotyczącej organizowanych spotkań, udziału w ankietach, otrzymywania upominków. 


Hasło musi zawierać minimalnie 6 znaków, zawierać małą i dużą literę oraz cyfrę!