Zbieranie znaczków turystycznych samo w sobie jest jedną z form kolekcjonerstwa. Jednak wraz z rozwojem znaczkowej idei okazało się, że w gronie turystów i kolekcjonerów znajdują się osoby, które mają szersze wyobrażenie w tej sprawie i nie ograniczają się tylko do znaczków turystycznych i łączą pasję turystyczną z kolekcjonerską na wielu płaszczyznach. Kiedy w 2012 roku odbyło się pierwsze spotkanie kolekcjonerów, pojawiły się pierwsze dzienniki kolekcjonerów i sposoby ich prowadzenia. Szybko zaczęto uzupełniać jego strony, a jedno z pól przeznaczano na turystyczną pieczęć. Okazało się jednak, że samo spotkanie z 2012 roku, pieczęci nie posiada, więc miejsce to pozostanie puste. Na ówczesnym forum padały różne propozycje dotyczące możliwości promocji znaczków turystycznych i tuż przed drugim spotkaniem rzucono luźną propozycję, aby promować znaczki np. pieczątkami.

W ten oto sposób powstała pierwsza znaczkowa pieczątka okolicznościowa, która była ciekawą pamiątką i czymś, co nie tylko wypełnia wolne miejsce w dzienniku, ale staje się odtąd nieodzownym gadżetem towarzyszącym kolekcjonerskim spotkaniom. Ta pierwsza pieczątka wykonana była naprędce, na drewnianym elemencie tłuczka do mięsa, ale spisała się świetnie i po 10 latach nadal cieszy turystów, którzy odbijają ją w swoich dziennikach.

Właśnie tematyce pieczątek poświęcamy niniejszy artykuł. Pieczątki stały się bowiem nieodłącznie związane ze znaczkami turystycznymi, a jeśli powstały w związku z jakimś działaniem promującym znaczki, to tym bardziej należy się im chwila uwagi. 

Zacznijmy od tego, że pieczątki związane ze znaczkami turystycznymi możemy aktualnie podzielić na kilka grup:

  • Pieczątki ze spotkań i wydarzeń 
  • Pieczątki grup i organizacji
  • Pieczątki kolekcjonerów
  • Pieczątki znaczkowych miejsc (powstałe z oryginalnych grafik wykorzystanych przy projektowaniu ZT)
  • Stemple pocztowe

Pieczątka powstała z okazji II Ogólnopolskiego Spotkania Kolekcjonerów Znaczków Turystycznych była pierwsza i co roku spotkaniu ogólnopolskiemu towarzyszyła kolejna pieczeć. Szybko jednak się okazało, że turyści widzą częstszą potrzebę spotkań przy okazji organizacji spotkań o charakterze regionalnym również zaczęły powstawać pieczątki.  Ponadto swojej pieczęci doczekała się wystawa znaczków turystycznych zorganizowana na zamku w Będzinie. W sumie w 2016 roku pojawiło się 5 pieczątek, a ostatnia z nich jak zwykle dotyczyła spotkania ogólnopolskiego. Pieczątki do tej pory miały różne kształty i wymiary. Pieczęć ze spotkania w Sulejowie była pierwszą z serii pieczątek "znormalizowanych", które z założenia stanowią pewną serię, doskonale pasującą do rubryki w dzienniku kolekcjonera. Jedynie w roku 2020 pieczątka nie powstała, choć w sieci krąży jej wirtualna wersja towarzysząca Wirtualnemu Spotkaniu Kolekcjonerów, które w takiej formie odbyło się w roku pandemicznym. 

Wykaz wszystkich pieczątek z tej grupy znajduje się w poniższej tabeli.

Pieczątki ze spotkań kolekcjonerskich
 

Kolejnym, choć zdecydownie mniej licznym zbiorem są pieczątki grup i organizacji, aczkolwiek tutaj zaliczyć też można pieczęcie firmowe Centrali Znaczków Turystycznych w poszczególnych krajach. Na tę chwilę dysponujemy skromnym zbiorem tych pieczątek i oprócz naszej firmowej pieczątki, posiadamy odcisk pieczęci Klubu Kolekcjonerów Znaczków Turystycznych w Komornikach.

Pieczątki grup i organizacji

Mamy nadzieję, że tym krótkim artykułem wzbudziliśmy Waszą ciekawość. W kolejnych częściach postaramy się omówić i przedstawić odciski pozostałych grup pieczątek. Liczymy jednak na Wasz udział w rozwijaniu tego projektu, bo z przyczyn od nas niezależnych nie wszystkimi grafikami dysponujemy i jak się okazało, nie o wszystkich projektach wiemy, bo czasem powstawały one bez naszej wiedzy, choć w oparciu o nasze grafiki. O tym jednak innym razem...