Aktualna liczba miejsc wyróżnionych Znaczkiem Turystycznym w Polsce: 1221
Na dzień dzisiejszy w Polsce 1221!

No. 40123 600-lecie nadania praw miejskich Łodzi


Okolicznościowe

Obrázek č. 1, Znaczki Okolicznościowe, No. 40123 600-lecie nadania praw miejskich Łodzi

Rok 2023 jest dla Łodzi rokiem szczególnym. 600 lat temu, dokładnie 14 lipca 1423 roku, król Polski Władysław Jagiełło nadał osadzie Łodzia prawa miejskie, rozpoczynając tym samym niezwykłą historię jednego z najbardziej wyjątkowych miast w naszym kraju. Mieszkańcy miasteczka, położonego w sercu puszczy, nad rzeką Ostrogą (później nazwaną Łódką) na trakcie biegnącym ze Zgierza do Piotrkowa Trybunalskiego, przez kolejne dziesiątki lat nie zmienili jednak swojego trybu życia. Czas tu płynął niespiesznie, bez doniosłych wydarzeń. Sytuacja zmieniła się blisko 400 lat po podpisaniu przez Jagiełłę wspomnianego dokumentu. Rajmund Rembieliński i Stanisław Staszic, wierzący w przewodnią rolę przemysłu, wypchnęli senną Łódź na głębokie wody i rozpoczęli nową epokę w dziejach miasteczka – epokę wielkich ceglanych gmachów fabrycznych, wielkich fortun i spektakularnych interesów.


Miejsca sprzedaży:
> Łódzka Informacja Turystyczna, ul. Piotrkowska 28 lok. 2U, Łódź


18.03.2023 - dostępny bez problemów
11.03.2023 - dostępny bez problemów
04.03.2023 - dostępny bez problemów
04.03.2023 - dostępny bez problemów*) pola obowiązkowe