Aktualna liczba miejsc wyróżnionych Znaczkiem Turystycznym w Polsce: 1297
Na dzień dzisiejszy w Polsce 1297!

No. 40120 665-lecie nadania praw miejskich, Będzin 1358 - 2023


Okolicznościowe

Obrázek č. 1, Znaczki Okolicznościowe, No. 40120 665-lecie nadania praw miejskich, Będzin 1358 - 2023
Obrázek č. 1, Znaczki Okolicznościowe, No. 40120 665-lecie nadania praw miejskich, Będzin 1358 - 2023

W 2023 roku Będzin świętuje 665 rocznicę lokacji miasta. To doniosłe wydarzenie miało miejsce 5 sierpnia 1358 roku. Lokacja na prawie magdeburskim (niemieckim) nastąpiła z woli króla Kazimierza Wielkiego i dawała miastu i jego mieszkańcom liczne przywileje. Wpłynęły one na rozwój osady targowej, która istniała nad Czarną Przemszą już w I poł. XIV w. Pierwszym wójtem Będzina został wymieniony w akcie lokacyjnym Hinko Ethiopus. Budowa zamku (przed rokiem 1349) strzegącego zachodniej granicy Królestwa Polskiego uczyniła z Będzina ważny punkt na średniowiecznej mapie fortyfikacji Małopolski Zachodniej. Rozwijające się u podnóża królewskiej warowni miasto zostało otoczone murami obronnymi, wzniesiono także wiodące do niego kamienne bramy. Za sprawą decyzji jednego z najwybitniejszych polskich władców Będzin stał się ważnym ośrodkiem gospodarczym i administracyjnym, miejscem, gdzie szczególnego znaczenia nabierają słowa: zastał Polskę drewnianą, zostawił murowaną.


Miejsca sprzedaży:
> Zamek w Będzinie, ul. Zamkowa 1
> Pałac Mieroszewskich w Będzinie

Fotogaleria:
 

Obrázek č. 1, Znaczki Okolicznościowe, No. 40120 665-lecie nadania praw miejskich, Będzin 1358 - 2023

08.06.2023 - dostępny bez problemów
03.03.2023 - dostępny bez problemów
19.01.2023 - dostępny bez problemów
19.01.2023 - dostępny bez problemów*) pola obowiązkowe