Na dzień dzisiejszy w Polsce jest 979 miejsc wyróżnionych Znaczkiem Turystycznym!
Na dzień dzisiejszy w Polsce jest 979 miejsc wyróżnionych Znaczkiem Turystycznym!

No. 40040 720. rocznica lokacji Komornik


Okolicznościowe

Obrázek č. 1, Znaczki Okolicznościowe, No. 40040 720. rocznica lokacji Komornik

Pierwsze ślady osadnictwa na ziemiach komornickich datowane są na ok. IX-VII tysiąclecie p.n.e. Wtedy to też tereny te zostały zasiedlane przez ludność mezolityczną zajmującą się głównie łowiectwem, zbieractwem i rybołówstwem. Pierwsze pisemne wzmianki o Komornikach pochodzą z bulli papieża Innocentego II z roku 1136, natomiast lokacja Komornik nastąpiła między rokiem 1286, a 1297. Komornickie ziemie do XIX wieku należały do biskupów poznańskich, w związku z czym były to głównie osady służebne. Rozwój własności prywatnej pojawił się dopiero podczas zaborów. Miejscem pamięci związanym z historią Komornik jest otwarty w 2003 roku Ogród Pamięci, na terenie którego znajduje się zespół steli, drzew pomnikowych i głazów upamiętniających ważne wydarzenia i osoby. Jednym z takich świadków jest głaz poświęcony lokacji Komornik, a w związku z przypadającą w tym roku 720 rocznicą tego wydarzenia, powstał znaczek okolicznościowy z wizerunkiem tego obiektu.


Miejsca sprzedaży:
Biblioteka Publiczna Gminy Komorniki, ul. Kościelna 37, Komorniki (czynne w godzinach pracy biblioteki) (web)

Fotogaleria:
 

Obrázek č. 1, Znaczki Okolicznościowe, No. 40040 720. rocznica lokacji Komornik
Obrázek č. 2, Znaczki Okolicznościowe, No. 40040 720. rocznica lokacji Komornik
Obrázek č. 3, Znaczki Okolicznościowe, No. 40040 720. rocznica lokacji Komornik

12.10.2019 - dostępny bez problemów
16.06.2019 - dostępny bez problemów
06.10.2018 - dostępny bez problemów
27.08.2018 - dostępny bez problemów
20.07.2018 - dostępny bez problemów

Dodać komentarz*) pola obowiązkowe

BEATA ZADZIMSKA
Samanta
ZT
Znaczek okolicznościowy bez problemu do kupienia w GOK. Cena standard.
 
Edward Mączyński
Edam
720 lat Komornik
Znaczek dostępny na festynie łącznie z gadżetami.
Można było nabyć na stoisku Klubu Kolekcjonerów Znaczka Turystycznego w Komornikach