Aktualna liczba miejsc wyróżnionych Znaczkiem Turystycznym w Polsce: 1271
Na dzień dzisiejszy w Polsce 1271!

No. 40119 75 lat Oddziału PTTK „Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku


Okolicznościowe

Obrázek č. 1, Znaczki Okolicznościowe, No. 40119 75 lat Oddziału PTTK „Ziemi Kłodzkiej” w Kłodzku

Historia kłodzkiego oddziału PTTK rozpoczyna się  w 1947 r., kiedy to za sprawą 22 działaczy  powołano Oddział Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Zalegalizowano go 23.05.1947 r. i otrzymał wówczas nazwę: PTT Oddział „Ziemi Kłodzkiej”, obejmując swym zasięgiem działania 3 powiaty tj. Kłodzki z Nową Rudą, Bystrzycki i Ząbkowicki. W 1947 r. powołano podkomisję Komisji Nomenklatury Sudetów, dla obszaru Ziemi Kłodzkiej, która ustaliła nazwy pasm i szczytów górskich oraz zapór wodnych na terenie ziemi kłodzkiej. W tym samym roku na wniosek M. Orłowicza wytyczono Główny Szlak Turystyczny w Sudetach z Paczkowa do Świeradowa, którego przebieg nie wiele się różni od obecnego, a z okazji 100-lecia turystyki w Polsce, w 1973 r. nadano mu im. Mieczysława Orłowicza. Po połączeniu się PTT i PTK, w 1950 r., w jedną organizację o nazwie Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze, już 18.03.1951 r. został powołany we Wrocławiu Zarząd Okręgu PTTK. Oddział rozpoczął działalność mając 327 członków oraz 570 km szlaków turystycznych, które powierzono mu w zarządzanie. W 1958 r. Koło Terenowe w Lądku i Nowej Rudzie przekształciły się w samodzielne Oddziały PTTK. Kolejne lata to ciągły rozwój Oddziału. Do 1985 r. przy Oddziale działały 44 koła zrzeszające 2153 członków PTTK.  Od 1989 r. następuje spadek członków PTTK i działających kół.  W roku jubileuszowym 2022 Oddział PTTK Ziemi Kłodzkiej liczy 6 Kół terenowych, 2 Kluby Przewodnickie oraz 2 Szkolne Koła i Kluby Turystyczne zrzeszające 350-ciu członków. Oddział posiada pod  opieką ok. 300 km szlaków pieszych górskich, a za zasługi został wyróżniony  „Złotą Honorową Odznaką PTTK”i medalem „Za Zasługi dla Miasta Kłodzka”.


Miejsca sprzedaży:
> Oddział PTTK "Ziemi Kłodzkiej" w Kłodzku, ul. Wita Stwosza 1, czynne: wt., śr., pt. w godz. 10-15, czw. w godz. 12-17


02.01.2023 - dostępny z małymi problemami
25.11.2022 - dostępny bez problemów*) pola obowiązkowe