Aktualna liczba miejsc wyróżnionych Znaczkiem Turystycznym w Polsce: 1298
Na dzień dzisiejszy w Polsce 1298!

No. 40107 75-lecie Oddziału PTTK w Stargardzie


Okolicznościowe

Obrázek č. 1, Znaczki Okolicznościowe, No. 40107 75-lecie Oddziału PTTK w Stargardzie

W 2021 r. Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Stargardzie obchodzi jubileusz 75. lat swojej działalności. Założony został w dniu 15 czerwca 1946 roku, jako pierwszy Oddział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego na Pomorzu Zachodnim. W pionierskim, powojennym okresie, do miasta i na teren powiatu stargardzkiego przybywali osadnicy, zarówno z głębi kraju, jak i powracający z wojennej tułaczki. Ze względu na zaszłości historyczne, dla większości z nich były to tereny nieznane tak pod względem historycznym, jak i geograficznym. Wśród przybyłych znaleźli się jednak tacy, którzy poza wypełnianiem obowiązków zawodowych, pragnęli poznać również dzieje miasta i regionu. Jednym z pierwszych, któremu tematyka ta leżała na sercu, był Eugeniusz Górecki. To właśnie z jego inicjatywy w czerwcu 1946 r. 64 osoby podpisały deklarację wstąpienia do organizacji turystycznej, a on sam został wybrany Prezesem nowo powstałego oddziału. Od tej daty (z wyjątkiem stanu wojennego) stargardzki oddział działa nieprzerwanie. W okresie swojego największego rozwoju w oddziale istniało 28 kół zrzeszających ponad 1300 osób, roczna liczba organizowanych imprez dochodziła do 100, a kilka z nich weszło do ogólnopolskiego kalendarza. Obecnie Oddział PTTK w Stargardzie liczy ponad sześćdziesięciu członków, a Prezesem od wielu lat jest Andrzej Kaczyński.


Miejsca sprzedaży:
> Oddział PTTK, ul. Łokietka 3A, Stargard


12.07.2021 - dostępny bez problemów*) pola obowiązkowe