Aktualna liczba miejsc wyróżnionych Znaczkiem Turystycznym w Polsce: 1252
Na dzień dzisiejszy w Polsce 1252!

No. 40106 80-lecie Powstania Grupy Ładosia 1941-2021


Okolicznościowe

Obrázek č. 1, Znaczki Okolicznościowe, No. 40106 80-lecie Powstania Grupy Ładosia 1941-2021

Grupa Ładosia, zwana także grupą berneńską w latach 1942-43 zajmowała się wyrabianiem paszportów z krajów latynoamerykańskich, przekazywanych żydom europejskim dla uratowania ich przed zagładą w czasie II wojny światowej. Tworzyli ją między innymi polscy dyplomaci: ambasador RP w Bernie Aleksander Ładoś, jego zastępca Stefan Ryniewicz, konsul Konstanty Rokicki i Juliusz Kuehl, poseł na Sejm II RP Abraham Silberschein oraz przedstawiciel organizacji żydowskich Chaim Eiss. Wydano ok. 8-10 tysięcy paszportów, ratując tym życie tysiącom osób, w kręgu uratowanych pochodzenia żydowskiego znajdowali się przedwojenni obywatele polscy, niemieccy i holenderscy. Wśród tych pierwszych wielu pochodziło z Zagłębia Dąbrowskiego: Sosnowca, Dąbrowy Górniczej i Będzina. Ostatnie badanie pozwoliło ustalić, że ok. 800 osób pochodziło właśnie z Będzina. W 80. rocznicę powstania grupy Ładosia, 24 marca 2021 r. w Będzinie przy ul. T. Kościuszki została odsłonięta pamiątkowa tablica.


Miejsca sprzedaży:
> ZNACZEK MOŻLIWY DO OTRZYMANIA TYLKO DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ !!!


25.05.2023 - dostępny bez problemów
12.07.2021 - dostępny bez problemów
31.05.2021 - dostępny bez problemów*) pola obowiązkowe