Na dzień dzisiejszy w Polsce są 714 miejsca wyróżnione Znaczkiem Turystycznym!
Na dzień dzisiejszy w Polsce są 714 miejsca wyróżnione Znaczkiem Turystycznym!

No. 40056 Chwała Powstańcom Wielkopolskim - Ogród Pamięci w Komornikach


Okolicznościowe

Obrázek č. 1, Znaczki Okolicznościowe, No. 40056 Chwała Powstańcom Wielkopolskim - Ogród Pamięci w Komornikach

Decyzję o budowie ogrodu podjęto w marcu 2003 roku, a w listopadzie zatwierdzono stosowną uchwałę umożliwiającą rozpoczęcie pierwszych prac. Także w listopadzie posadowiono w tym miejscu pierwsze dwa głazy – upamiętniający lokację Komornik oraz głaz ku czci Powstańców Wielkopolskich. Pierwsze pamiątkowe drzewo – dąb upamiętniający XXV-lecie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Komornickiej posadzony został w maju 2004 roku. Ogród Pamięci w Komornikach tworzą wspomniane wcześniej głazy, a także stele poświęcone Ofiarom Golgoty Wschodu oraz weteranom walk o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.  Znajdują się tu także pamiątkowe drzewa głównie dęby, ale również brzoza. Pośrodku ogrodu wznosi się pamiątkowy krzyż jubileuszowy upamiętniający ofiary Katynia oraz Powstania Styczniowego. Dopełnieniem całości jest tablica informacyjna zawierająca podstawowe dane z historii Komornik oraz Ogrodu Pamięci. Wszystko to, jak napisano na tablicy, wykonano, aby przekazać wiedzę o historii Komornik przyszłym pokoleniom.


Miejsca sprzedaży:
Green Hotel, ul. Jeziorna 1A, Komorniki


20.07.2018 - dostępny bez problemów
10.07.2018 - znaczek niedostępny
14.06.2018 - dostępny bez problemów
11.06.2018 - dostępny bez problemów
29.05.2018 - dostępny bez problemów*) pola obowiązkowe