Aktualna liczba miejsc wyróżnionych Znaczkiem Turystycznym w Polsce: 1297
Na dzień dzisiejszy w Polsce 1297!

No. 40128 Nowa Sól - 280 lat uzyskania praw miejskich


Okolicznościowe

Obrázek č. 1, Znaczki Okolicznościowe, No. 40128 Nowa Sól - 280 lat uzyskania praw miejskich

W roku 1563 komisarz cesarski Hans von Braun otrzymał zadanie zorganizowania nowej warzelni soli nad Odrą na podstawie przywileju nadanego dziesięć lat wcześniej przez króla Czech Ferdynanda I Habsburga. Początkowo nosiła ona nazwę „Zum Neuen Saltze bei Moderitz”, z czasem skrócono ją do „Neusalz”. Mimo wielu początkowych trudności, z jakimi borykała się osada warzelników, następował jej powolny rozwój i na trwale wrosła w nadodrzański krajobraz. Jej potencjał docenił król Prus Fryderyk II, który po I wojnie śląskiej włączył większość Śląska do swojej domeny. Dnia 8 października 1743 roku wydał przywilej lokacyjny i nadał miastu herb. Od tego czasu Neusalz wraz z jego 800 mieszkańcami stał się miastem królewskim, co doprowadziło do jego dynamicznego rozwoju. W 1945 roku wraz ze zmianą przynależności państwowej miasto zmieniło nazwę na Nowa Sól. Jednak obecny herb został nadany dopiero w 1962 roku i jest wyrazem śląskiej historii, nadodrzańskiego położenia i warzelniczych tradycji.


Miejsca sprzedaży:
> Muzeum Miejskie w Nowej Soli, ul. Muzealna 20, Nowa Sól


29.10.2023 - dostępny bez problemów

Dodać komentarz*) pola obowiązkowe