Aktualna liczba miejsc wyróżnionych Znaczkiem Turystycznym w Polsce: 1260
Na dzień dzisiejszy w Polsce 1260!

No. 40061 Rok 2018 w Kaliszu Rokiem Adama Asnyka


Okolicznościowe

Obrázek č. 1, Znaczki Okolicznościowe, No. 40061 Rok 2018 w Kaliszu Rokiem Adama Asnyka

Z okazji 180. rocznicy urodzin Adama Asnyka, oddając hołd  kaliszaninowi - jednemu z największych poetów polskich, bojownikowi o suwerenny byt Rzeczypospolitej, działaczowi społecznemu oraz popularyzatorowi idei Niepodległościowych, Rada Miejska ustanowiła  rok 2018 w Kaliszu Rokiem Adama Asnyka. Zaproszenie do współpracy w wykreowaniu godnego kalendarium wydarzeń okolicznościowych, entuzjastycznie przyjęły różnorodne środowiska w Kaliszu oraz osoby indywidualne, a  obchody zintegrowały i pobudziły twórczo instytucje kultury, placówki oświatowe i akademickie,  podmioty zajmujące się ochroną oraz popularyzacją dziedzictwa historyczno - kulturowego oraz stowarzyszenia. Całoroczny kalendarz, zawierający: wystawy, koncerty, spotkania, publikacje, akcje kulturalne dedykowane A. Asnykowi, jest zarówno świadectwem potrzeby wspólnego przeżywania istotnych dla mieszkańców wydarzeń, jak też wyrazem szacunku  dla jednego z najwybitniejszych Synów tej Ziemi. Mijające miesiące, to czas kiedy Adam Asnyk był prawdziwie obecny w życiu społecznym i w kulturze. Wzmocnieniem tego wrażenia i próbą integracji lokalnej społeczności wokół osoby A. Asnyka był konkurs, w ramach którego wyłoniono logo Roku Adama Asnyka w Kaliszu. Sprawiający wrażenie uśmiechniętego - Asnyk „z emblematu” opracowanego przez Joannę Michalską,  uczennicę Zespołu Szkół Techniczno – Elektronicznych w Kaliszu, ma z pewnością wiele radości z bogactwa - wielości i różnorodności projektów mu poświęconych.


Miejsca sprzedaży:
> ZNACZEK MOŻLIWY DO OTRZYMANIA TYLKO DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ !!!


15.09.2020 - dostępny bez problemów
09.12.2019 - dostępny bez problemów
18.07.2019 - dostępny bez problemów
18.05.2019 - dostępny bez problemów
04.05.2019 - dostępny bez problemów

Dodać komentarz*) pola obowiązkowe

Piotr Pogan
Piotrek
ZO 40061
CIT w Kaliszu podczas spotkania Regionalnego