Aktualna liczba miejsc wyróżnionych Znaczkiem Turystycznym w Polsce: 1109
Na dzień dzisiejszy w Polsce 1109!

No. 40084 X Rajd „Stargard Tajemniczy”


Okolicznościowe

Obrázek č. 1, Znaczki Okolicznościowe, No. 40084 X  Rajd „Stargard Tajemniczy”

Stargard – Nasza Mała Ojczyzna, Klejnot Pomorza, miasto na europejskim szlaku gotyku ceglanego. Wszyscy widzą przepiękne kościoły, ciąg murów obronnych, wyniosłe baszty, kamieniczki. Jednak często zapomina się, że za piękną architekturą stoją zwyczajni i niezwyczajni ludzie. Dziesięć lat temu powstała inicjatywa pokazania naszego miasta z innej perspektywy. Stargard Tajemniczy to rajd, który ma zawsze swój „podtytuł”. Uczestnicy wiedzą, jaki jest temat rajdu, ale zupełnie nie spodziewają się tego, co spotka ich na trasie. Były więc już rajdy poświęcone m.in. aptekarstwu, kościołom i wyznaniom, garnizonowi wojskowemu, prekursorom turystyki i krajoznawstwa. Teraz czas na Stargard bliski naszej współczesności. Podczas tego rajdu chcemy pokazać rozwój naszego miasta w ciągu ostatniego stulecia: jego architekturę,  zagospodarowanie przestrzenne, omówić wprowadzanie nowoczesnych technologii (wszak to w Stargardzie powstała papa bitumiczna i lekarstwo na cholerę czyli krople Mampego), opowiedzieć o ludziach tworzących miasto w XIX i XX w. Czas odkryć Stargard taki „za rogiem”.


Miejsca sprzedaży:
> W każdą środę w godz. 17:00-19:00 w biurze Oddziału PTTK w Stargardzie, ul. Łokietka 3a


21.10.2020 - zamknięte (nie można sprawdzić dostępności)
07.10.2020 - dostępny bez problemów*) pola obowiązkowe