Aktualna liczba miejsc wyróżnionych Znaczkiem Turystycznym w Polsce: 1297
Na dzień dzisiejszy w Polsce 1297!

No. 1140 Barbakan w Krakowie

GPS: 50.065541 19.941629

Zamki, pałace, twierdze

Obrázek č. 1, Znaczki Turystyczne, No. 1140 Barbakan w Krakowie

Krakowski Barbakan jest najbardziej na północ wysuniętą częścią dawnych fortyfikacji miejskich Krakowa. Budowla powstała w ostatnich latach XV w. w obawie przed najazdem wołosko-tureckim zagrażającym Krakowowi. Sam król Polski Jan Olbracht położył kamień węgielny pod budowę Barbakanu. Ta obronna budowla w stylu gotyckim, została zbudowana na planie niepełnego koła. Niegdyś Barbakan był połączony z Bramą Floriańską specjalną szyją. Jego średnica wewnątrz murów to nieco ponad 24 metry, a średnica zewnętrzna sięga 30 metrów. Z zewnątrz otaczała go półkolista fosa o szerokości 26 m i głębokości dochodzącej do 3-5 metrów. Barbakan był najmocniejszym elementem rozbudowywanych przez wieki fortyfikacji miasta Krakowa. Miał cztery kondygnacje strzelnic rozmieszczonych w układzie szachownicy. Było ich 130 i zostały one przystosowane do użycia ręcznej broni palnej. Nadrzędną funkcją Barbakanu była obrona dostępu do Arsenału Miejskiego. Dziś obiekt ten znajduje się pod opieką Muzeum Historycznego Miasta Krakowa i jest udostępniany zwiedzającym.


Miejsca sprzedaży:
> Kasa biletowa Murów Obronnych, ul. Pijarska, Kraków (web)

Fotogaleria:
 

Obrázek č. 1, Znaczki Turystyczne, No. 1140 Barbakan w Krakowie
Obrázek č. 2, Znaczki Turystyczne, No. 1140 Barbakan w Krakowie
Obrázek č. 3, Znaczki Turystyczne, No. 1140 Barbakan w Krakowie
Obrázek č. 4, Znaczki Turystyczne, No. 1140 Barbakan w Krakowie

11.06.2024 - dostępny bez problemów
09.04.2024 - dostępny bez problemów
06.04.2024 - dostępny bez problemów
06.04.2024 - dostępny bez problemów*) pola obowiązkowe