Aktualna liczba miejsc wyróżnionych Znaczkiem Turystycznym w Polsce: 1199
Na dzień dzisiejszy w Polsce 1199!

No. 1178 Bazylika Mniejsza św. Katarzyny w Braniewie

GPS: 54.381114 19.824846

Miejsca kultu

Obrázek č. 1, Znaczki Turystyczne, No. 1178 Bazylika Mniejsza św. Katarzyny w Braniewie

Bazylika Mniejsza pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Braniewie jest jednym z najpiękniejszych kościołów Warmii. To gotycka, ceglana, halowa fara o całkowitej długości 61 m i szerokości 25 m.  Jej trójnawowe wnętrze tworzy dziesięć ośmiokątnych, masywnych filarów, ustawionych w dwóch rzędach. Kościół budowano etapami, w latach 1343-1442. Stoi  prawdopodobnie na miejscu najstarszego znanego drewnianego kościoła warmińskiego. Jest świadkiem burzliwych dziejów miasta. W okresie swej 600 – letniej historii kościół wraz z wieżą doznały największych zniszczeń pod koniec drugiej wojny światowej, kiedy to w wyniku działań wojennych legł w gruzach, przez wiele lat pozostając trwałą ruiną. Jego odbudowa w latach 1979-1986 była największym przedsięwzięciem w Archidiecezji Warmińskiej. Pieczę nad odbudową sprawował ówczesny proboszcz i dziekan - ks. Tadeusz Brandys.  W 2001 r. kościół został podniesiony do rangi bazyliki mniejszej. Stoi przy niej pomnik bł. Reginy Protmann, rodowitej braniewianki i patronki Braniewa.


Miejsca sprzedaży:
> Punkt Informacji Turystycznej, ul. Katedralna 7 oraz Wieża Bramna Zamku Biskupiego, ul. Zamkowa, Braniewo


24.10.2022 - dostępny bez problemów
15.10.2022 - dostępny bez problemów*) pola obowiązkowe