Aktualna liczba miejsc wyróżnionych Znaczkiem Turystycznym w Polsce: 1304
Na dzień dzisiejszy w Polsce 1304!

No. 1139 Brama Floriańska w Krakowie

GPS: 50.064847 19.941352

Zamki, pałace, twierdze

Obrázek č. 1, Znaczki Turystyczne, No. 1139 Brama Floriańska w Krakowie

Znajdująca się na końcu ul. Floriańskiej Brama Floriańska jest pozostałością dawnych murów miejskich i jedną z ośmiu krakowskich bram obronnych. Powstała na przełomie XIII i XIV w., a w źródłach historycznych pojawia się w 1307 r. Budowla ta zbudowana została na planie zbliżonym do kwadratu. Brama ma formę wysokiej, bo liczącej 34 metry wieży kamiennej. Znajduje się w niej otwór przejazdowy o ostrołukowym sklepieniu. Niegdyś otwór ten od strony miasta zabezpieczały wrota, natomiast od zewnątrz krata. Nad wejściem od strony miasta znajduje się płaskorzeźba z XVIII w. przedstawiająca św. Floriana. Od strony Plant widnieje płaskorzeźba orła piastowskiego wykonana przez Zygmunta Langmana według projektu Jana Matejki. Przez wieki brama opierała się przeciwnościom. Trzykrotnie zagrażała jej rozbiórka, najpierw w XIX, a później na początku XX w. Obecnie, podobnie jak przed wiekami, Brama Floriańska jest jednym z symboli miasta.


Miejsca sprzedaży:
> Kasa biletowa Murów Obronnych, ul. Pijarska, Kraków (web)

Fotogaleria:
 

Obrázek č. 1, Znaczki Turystyczne, No. 1139 Brama Floriańska w Krakowie

06.07.2024 - dostępny z małymi problemami
27.06.2024 - dostępny bez problemów
11.06.2024 - dostępny bez problemów
09.04.2024 - dostępny bez problemów
06.04.2024 - dostępny bez problemów*) pola obowiązkowe