Aktualna liczba miejsc wyróżnionych Znaczkiem Turystycznym w Polsce: 1159
Na dzień dzisiejszy w Polsce 1159!

No. 1146 Grodzisko w Tumie

GPS: 52.053354 19.227346

Zamki, pałace, twierdze

Obrázek č. 1, Znaczki Turystyczne, No. 1146 Grodzisko w Tumie

Zespół osadniczy Tumu-Łęczycy to unikalny przykład miejsca, w którym przeszłość historyczna otwiera się przed nami, odsłaniając tajemnice średniowiecznych ziem polskich i pokazując obok siebie Polskę drewnianą i murowaną. Grodzisko w Tumie jest najstarszym elementem średniowiecznej Łęczycy. To pozostałość wczesnośredniowiecznego grodu, czyli miejsca obronnego, a zarazem lokalnego centrum administracyjnego w czasach dynastii Piastów. Gród wzniesiono na planie owalu. Otoczony był potrójnym pierścieniem wałów obronnych i fos zasilanych wodami Bzury. Gród łęczycki był potężną warownią ze zbrojną załogą, a także centralnym ośrodkiem władzy świeckiej w państwie Piastów. Badania archeologiczne pozwoliły ustalić poszczególne fazy rozbudowy grodu, który szczególną rolę zyskał w czasach rozbicia dzielnicowego,  a swoje znaczenie utracił w momencie lokacji miasta i budowy zamku po drugiej stronie Bzury.


Miejsca sprzedaży:
> Skansen w Kwiatkówku - Kwiatkówek 26 A


03.07.2022 - dostępny bez problemów
30.06.2022 - dostępny bez problemów
29.06.2022 - dostępny bez problemów
21.06.2022 - dostępny bez problemów
17.06.2022 - dostępny bez problemów

Dodać komentarz*) pola obowiązkowe

MMMT.family ze Szczecina
MMMT.family ze Szczecina
ZT
Znaczek dostępny za 8zl w Skansenie w Kwiatowku.Jest łączony bilet w wysokości 20zł, można wtedy obejrzeć dwa obiekty: skansen i grodzisko, do którego ze skansenu można dojść drewnianą kładką, a ostatni kawałek gminną drogą.