Aktualna liczba miejsc wyróżnionych Znaczkiem Turystycznym w Polsce: 1239
Na dzień dzisiejszy w Polsce 1239!

No. 1220 Konkatedra Narodzenia NMP w Żywcu

GPS: 49.688246 19.202453

Miejsca kultu

Obrázek č. 1, Znaczki Turystyczne, No. 1220 Konkatedra Narodzenia NMP w Żywcu

Konkatedra pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żywcu to jeden z najokazalszych kościołów Żywiecczyzny. Świątynia powstała w pierwszej połowie XV w., a jej fundatorami byli właściciele żywieckich dóbr: rodziny Komorowskich, Wielopolskich, Wazów, Habsburgów oraz miejscowi mieszczanie. Budowla wybudowana została w stylu gotyckim i usytuowana pomiędzy zamkiem a rynkiem. Żywiecka fara wielokrotnie była rozbudowywana. W latach 1582-1585, wybudowano okazałą wieżę w stylu renesansowym. Prezbiterium kościoła nakryte zostało sklepieniem kolebkowym a nawa sklepieniem gwiaździstym. Wyposażenie kościoła w większości pochodzi z epoki baroku. Na uwagę zasługuje późnobarokowy ołtarz główny z 1724 r. z licznymi posągami świętych, ołtarz w kaplicy Komorowskich, drewniany krucyfiks z 1400 r., drewniane stalle z 1719 r. oraz ambona z 1748 r., chór muzyczny z prospektem organowym, a także chrzcielnica z kamienia pińczowskiego. Godne uwagi są także piaskowcowe portale drzwiowe oraz kościelna polichromia pochodząca z 1930 r.


Miejsca sprzedaży:
> Kawiarnia Przystań ul. Zamkowa 12, Żywiec


14.05.2023 - dostępny bez problemów
05.05.2023 - dostępny bez problemów
16.04.2023 - dostępny bez problemów
31.03.2023 - dostępny bez problemów
28.03.2023 - dostępny bez problemów*) pola obowiązkowe