Na dzień dzisiejszy w Polsce jest 967 miejsc wyróżnionych Znaczkiem Turystycznym!
Na dzień dzisiejszy w Polsce jest 967 miejsc wyróżnionych Znaczkiem Turystycznym!

No. 960 Kościół Ewangelicko – Metodystyczny w Ostródzie

GPS: 53.699444 19.964167

Miejsca kultu

Obrázek č. 1, Znaczki Turystyczne, No. 960 Kościół Ewangelicko – Metodystyczny w Ostródzie

Zbudowany został na początku XX wieku. Projektantem kościoła, plebanii oraz budynku z salą parafialną był berliński architekt Oskar Hossfeld. Do głównego wejścia kościoła prowadzą szerokie schody zewnętrzne. Następnie przez przedsionek wchodzi się do wnętrza, czyli trójnawowej hali z nawą poprzeczną, przecinającą nawę główną pod kątem prostym i płytkim, wielobocznym prezbiterium, które wypełnia ołtarz ambonowy. Po II wojnie światowej, z uwagi na brak duchownych wyznania ewangelicko- augsburskiego, opiekę nad wiernymi przejęli metodyści, którzy stali się właścicielami budowli. Na wieży świątyni po pokonaniu 105 schodów zlokalizowany jest punkt widokowy z którego rozpościera się panorama miasta.


Miejsca sprzedaży:
Centrum Informacji Turystycznej, Pl. 1000-lecia P.P. 1A, Ostróda


11.05.2020 - dostępny bez problemów
23.04.2020 - dostępny bez problemów
21.04.2020 - dostępny z małymi problemami*) pola obowiązkowe