Na dzień dzisiejszy w Polsce jest 967 miejsc wyróżnionych Znaczkiem Turystycznym!
Na dzień dzisiejszy w Polsce jest 967 miejsc wyróżnionych Znaczkiem Turystycznym!

No. 962 Kościół św. Dominika Savio w Ostródzie

GPS: 53.702354 19.965547

Miejsca kultu

Obrázek č. 1, Znaczki Turystyczne, No. 962 Kościół św. Dominika Savio w Ostródzie

Zbudowany w XIV wieku gotycki kościół jest najstarszym ostródzkim kościołem. Wieża jeszcze w XVIII wieku miała szczyty schodkowe ze sterczynami, które zlikwidowano podczas odbudowy świątyni po pożarze z 1788 roku. Wtedy też przebudowano nawę w stylu neoklasycystycznym. Od reformacji do 1945 r. było to miejsce kultu religijnego ewangelików. W latach 1835-1948 odprawiał tu nabożeństwa w języku polskim ksiądz Gustaw Gizewiusz. W 1945 roku kościół wraz z plebanią został całkowicie spalony przez Armię Czerwoną. W latach 80. zeszłego wieku odbudowano go i dobudowano prezbiterium. Parafię erygowano 25 marca 1981 roku. W roku 2019 mury kościoła zostały poddane rewitalizacji nawiązując do  gotyku.


Miejsca sprzedaży:
Centrum Informacji Turystycznej, Pl. 1000-lecia P.P. 1A, Ostróda


11.05.2020 - dostępny bez problemów
23.04.2020 - dostępny bez problemów
21.04.2020 - dostępny z małymi problemami
21.04.2020 - dostępny z małymi problemami*) pola obowiązkowe