Aktualna liczba miejsc wyróżnionych Znaczkiem Turystycznym w Polsce: 1199
Na dzień dzisiejszy w Polsce 1199!

No. 1188 Kościół św. Franciszka z Asyżu w Wałbrzychu

GPS: 50.744929 16.293600

Miejsca kultu

Obrázek č. 1, Znaczki Turystyczne, No. 1188 Kościół św. Franciszka z Asyżu w Wałbrzychu

Historia parafii św. Franciszka z Asyżu w Wałbrzychu – Podgórzu sięga roku 1887, kiedy to dr Franz, kanonik wrocławski, objął 6 ha gruntu z budynkami: oberży, gorzelni i sali teatralnej w Podgórzu. Wówczas to, w latach 1888-1889, część gospody przebudowano, tworząc we wnętrzu kościół pomocniczy św. Franciszka. Świątynia zajmowała teren prezbiterium obecnego kościoła i była budowlą jednonawową. Przełomowym w życiu parafii był rok 1933, w którym 2 lipca położono kamień węgielny pod budowę nowej świątyni. Prace budowlane zakończono w 1937 roku, poświęcając uroczyście malowidła ścienne przedstawiające sceny z życia św. Franciszka. Na kościelnej wieży zawisły trzy dzwony, które w czasie II wojny światowej skonfiskowano, przeznaczając na cele zbrojeniowe. Obecnie na wieży znajdują się dwa dzwony: Maryja Królowa Polski i św. Franciszek. W 1945 r. duszpasterstwo w parafii św. Franciszka z Asyżu objęli Księża i Bracia Pallotyni.


Miejsca sprzedaży:
> Biuro Parafialne parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Wałbrzychu, ul. Poznańska 7, Wałbrzych


17.11.2022 - dostępny bez problemów
06.11.2022 - dostępny bez problemów*) pola obowiązkowe