Aktualna liczba miejsc wyróżnionych Znaczkiem Turystycznym w Polsce: 1176
Na dzień dzisiejszy w Polsce 1176!

No. 1171 Kromerówka w Bieczu

GPS: 49.730478 21.247934

Muzea, parki

Obrázek č. 1, Znaczki Turystyczne, No. 1171 Kromerówka w Bieczu

„Kromerówka” to renesansowa kamienica mieszczańska, wzniesiona w 1519 roku. W jej wnętrzu zachowało się wiele zabytkowych elementów architektonicznych z epoki renesansu. Na parterze wita renesansowy portal, z czasów budowy kamienicy: widnieje na nim data 1519 oraz znak własnościowy bogatej rodziny kupieckiej - Chodorów. Ekspozycja stała jest w głównej mierze poświęcona Marcinowi Kromerowi – urodzonemu w Bieczu wybitnemu dyplomacie, którego działalność naukowo-badawcza znacznie wpłynęła na rozwój i znaczenie Polski na arenie międzynarodowej. Prezentowane są także dzieła literackie Wacława Potockiego, sylwetki zasłużonych bieczan i inne relikty historii – głównie starodruki – związane z przełomowymi wydarzeniami miasta i regionu. „Perełką” zbiorów jest Dzwon Urban z 1382 roku, przykład ludwisarstwa światowej klasy.


Miejsca sprzedaży:
> Muzeum Ziemi Bieckiej - Dom z basztą, ul. Węgierska 1, Biecz


25.09.2022 - dostępny bez problemów
31.08.2022 - dostępny bez problemów
30.08.2022 - dostępny bez problemów*) pola obowiązkowe