Na dzień dzisiejszy w Polsce są 654 miejsca wyróżnione Znaczkiem Turystycznym!
Na dzień dzisiejszy w Polsce są 654 miejsca wyróżnione Znaczkiem Turystycznym!

No. 447 Murawy kserotermiczne w Owczarach

GPS: 52.479095 14.648942

Inne

Obrázek č. 1, Znaczki Turystyczne, No. 447 Murawy kserotermiczne w Owczarach

Murawy kserotermiczne są nieleśnymi zbiorowiskami roślinnymi. Rozpowszechnione są przede wszystkim w południowej i południowo-wschodniej Europie. W Polsce można je najczęściej spotkać na nasłonecznionych zboczach o suchym i zasadowym podłożu. Rośliny tworzące tego typu ekosystemy są światłolubne i wapieniolubne. Przystosowały się do życia na suchym podłożu o odczynie zasadowym lub obojętnym, bogatym w węglan wapnia, a ubogim w związki organiczne i wodę. W Polsce murawy są najczęściej siedliskami półnaturalnymi, tzn. powstały dzięki ekstensywnej gospodarce rolnej – głównie wypasowi zwierząt. Murawy kserotermiczne w Owczarach należą do jednych z najlepiej zachowanych w Polsce. Położone są na krawędzi doliny Odry poprzecinanej licznymi wąwozami, których zbocza mają nachylenie od 5° do 90°, co czyni je niezwykle malowniczymi. Występuje tu wiele rzadkich i chronionych gatunków roślin : m.in. pajęcznica liliowata, ostnica Jana, ostnica włosowata, wężymord stepowy i wiele innych. Oprócz roślin na murawach występują również rzadkie i chronione gatunki zwierząt, zwłaszcza bezkręgowce przystosowane do tych ekstremalnych warunków życia. Wytyczona jest tu ścieżka edukacyjna (ok. 2 km), na której znajdują  się tablice edukacyjne i miejsca postojowe.Trasa jest dostępna bezpłatnie przez cały rok.


Miejsca sprzedaży:
Stacja Terenowa Klubu Przyrodników w Owczarach, Owczary 17, Górzyca


13.02.2018 - dostępny bez problemów

Dodać komentarz*) pola obowiązkowe

Marek Tyczyński
TIKSON
Muzeum Łąki w Owczarach
ZT w cenie 7zł dostępny bez problemu w muzeum Łąki w Owczarach
 
Artur Wittke
Artur
znaczkowe miejsce
Miejsce godne polecenia, jest zagroda z owcami i kozami. Znaczek w cenie 7 zł, dostępne także z Muzeum Łąki i Przyrodniczego z Kostrzyna nad Odrą.