Na dzień dzisiejszy w Polsce jest 531 miejsc wyróżnionych Znaczkiem Turystycznym!
Na dzień dzisiejszy w Polsce jest 531 miejsc wyróżnionych Znaczkiem Turystycznym!

No. 151 Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej

GPS: 50.297259 16.653535

Muzea, parki

Obrázek č. 1, Znaczki Turystyczne, No. 151 Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej

Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej jest jedynym muzeum w Polsce, w którym gromadzone są eksponaty dotyczące ognia. Nazwa muzeum związana jest z dziedziną nauki, jaką jest filumenistyka. Wyraz ten oznacza kolekcjonowanie etykiet i opakowań zapałczanych oraz przedmiotów związanych z metodami niecenia ognia, przede wszystkim takimi jak suche patyki, krzesiwa metalowe i skałkowe, różnego rodzaju zapałki oraz zapalniczki. Muzeum mieści się w dwóch budynkach wzniesionych w latach 1821-1823 w stylu klasycystycznym. Mieściły się w nich kościół ewangelicki i przykościelna szkoła ewangelicka. Niestety zaraz po powstaniu oba  budynki zniszczył pożar, a ich odbudowa trwała do 1825 r. Po II wojnie światowej budynek kościoła był nieużytkowany aż do lat 60., kiedy to postanowiono przeznaczyć go na siedzibę nowopowstającego muzeum. Otwarcie Muzeum Filumenistycznego nastąpiło 19 lipca 1964 r. z inicjatywy mieszkańców Bystrzycy Kłodzkiej, przedstawicieli fabryki zapałek oraz Towarzystwa Miłośników Bystrzycy Kłodzkiej. W Muzeum w stałej sprzedaży znajdują się ekskluzywne zapałki pamiątkowe w wyjątkowych opakowaniach. Muzeum Filumenistyczne od lat współpracuje z polskimi filumenistami, a także z polskimi producentami zapałek.


Miejsca sprzedaży:
Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej, Mały Rynek 1, Bystrzyca Kłodzka

Fotogaleria:
 

Obrázek č. 1, Znaczki Turystyczne, No. 151 Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej
Obrázek č. 2, Znaczki Turystyczne, No. 151 Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej
Obrázek č. 3, Znaczki Turystyczne, No. 151 Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej
Obrázek č. 4, Znaczki Turystyczne, No. 151 Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej

22.04.2017 - dostępny bez problemów*) pola obowiązkowe