Aktualna liczba miejsc wyróżnionych Znaczkiem Turystycznym w Polsce: 1297
Na dzień dzisiejszy w Polsce 1297!

No. 1256 Muzeum Hutnictwa Doliny Małej Panwi w Ozimku

GPS: 50.675690 18.212331

Muzea, parki

Obrázek č. 1, Znaczki Turystyczne, No. 1256 Muzeum Hutnictwa Doliny Małej Panwi w Ozimku

Muzeum Hutnictwa Doliny Małej Panwi mieści się w bezpośrednim sąsiedztwie żelaznego mostu wiszącego na rzece Małej Panwi, w budynku dawnej dyrekcji Huty Małapanew. Ekspozycja stała muzeum prezentuje dzieje hutnictwa w dolinie Małej Panwi od średniowiecza do czasów nowożytnych. Zgromadzono na niej zachowane eksponaty, obrazujące dorobek licznych na tym terenie w XVIII i XIX wieku zakładów hutniczych - przede wszystkim tradycje Pruskiej Królewskiej Huty Malapane. Muzeum prezentuje między innymi doświadczenia w zakresie produkcji maszyn parowych i żelaznych mostów z końca XVIII i początku XIX wieku oraz pozwala poznać obraz hutnictwa doliny Małej Panwi w tym okresie. W muzeum zgromadzono m.in. zabytkowe wyroby, bogatą kolekcję żeliwa artystycznego, ikonografię i dokumenty kartograficzne dotyczące historii hut. Miejsce to ma za zadanie budowanie świadomości lokalnej społeczności przez krzewienie wiedzy na temat zabytków oraz historii Ozimka i Śląska. 

UWAGA! Muzeum czynne w weekendy. Istnieje jednak możliwość zwiedzania w tygodniu jedynie dla grup, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym i umówieniu się.


Miejsca sprzedaży:
> Muzeum Hutnictwa Doliny Małej Panwi w Ozimku, Hutnicza 1, Ozimek (web)


29.10.2023 - dostępny bez problemów
21.10.2023 - dostępny bez problemów

Dodać komentarz*) pola obowiązkowe

Krzysztof
Dostepnosc zwiedzenia muzeum
Muzeum niecxynne do 31.03.2024