Aktualna liczba miejsc wyróżnionych Znaczkiem Turystycznym w Polsce: 1297
Na dzień dzisiejszy w Polsce 1297!

No. 1285 Muzeum Kultury Przeworskiej i Izba Pamięci Bitwy pod Mokrą w Mokrej

GPS: 50.961783 18.914269

Muzea, parki

Obrázek č. 1, Znaczki Turystyczne, No. 1285 Muzeum Kultury Przeworskiej i Izba Pamięci Bitwy pod Mokrą w Mokrej

Powstanie Muzeum Kultury Przeworskiej i Izby Pamięci Bitwy pod Mokrą łączy się z dniem 9 maja 1975 roku, kiedy to odsłonięty został pomnik ku czci bohaterów poległych na polach Mokrej 1 września 1939 roku. Podjęto wtedy działania zmierzające do utworzenia miejsca, w którym pamięć o zwycięstwie Wołyńskiej Brygady Kawalerii zostałaby godnie uczczona. Decyzją dyrekcji Szkoły Podstawowej w Mokrej utworzono Izbę Pamięci I Tradycji, w której zgromadzono oryginalne eksponaty z pola bitwy, zdjęcia, pamiątki oraz dary od rodzin poległych żołnierzy. Po odkryciu w 1994 roku w Mokrej stanowisk archeologicznych z okresu kultury przeworskiej – Izba zaczęła gromadzić informacje dotyczące także tej, dotychczas nieznanej części dziedzictwa historycznego Mokrej. Do roku 2005 Izba mieściła się w budynku „starej szkoły” w Mokrej. Następnie została przeniesiona do budynku „nowej szkoły”, a od 2010 r. w nowopowstałym budynku utworzono muzeum, które jest kontynuatorem tradycji Izby Pamięci.


Miejsca sprzedaży:
> Muzeum Kultury Przeworskiej i Izba Pamięci Bitwy pod Mokrą, Mokra 194


18.05.2024 - dostępny bez problemów

Dodać komentarz*) pola obowiązkowe

Dominik Wiśniewski
Dominik Wiśniewski
ZT 1285
Znaczek był dostępny w cenie 10 zł podczas Nocy Muzeów 18.05.2024r.