Na dzień dzisiejszy w Polsce są 663 miejsca wyróżnione Znaczkiem Turystycznym!
Na dzień dzisiejszy w Polsce są 663 miejsca wyróżnione Znaczkiem Turystycznym!

No. 627 Muzeum Regionalne w Dębicy

GPS: 50.058564 21.409224

Muzea, parki

Obrázek č. 1, Znaczki Turystyczne, No. 627 Muzeum Regionalne w Dębicy

Początki Muzeum Regionalnego w Dębicy sięgają lat 60 XX wieku, kiedy to  Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Dębicy wystąpiło do ówczesnych władz z inicjatywą utworzenia muzeum. Postulat ten doczekał się jednak realizacji dopiero w 2003 roku. Pierwszym dyrektorem placówki został Janusz Ożóg i jemu też powierzono organizację muzeum, którego siedzibą został dziewiętnastowieczny budynek po byłych koszarach kawalerii. Pierwsze prezentowane w nowym muzeum zbiory pochodziły głównie z Izby Regionalnej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej, ale także z zakładowych Sal Tradycji niektórych dębickich firm oraz od osób prywatnych. W 2007 roku w związku z akcją rewitalizacji terenów byłej jednostki wojskowej muzeum wzbogaciło się o dwa budynki, z których jeden został przeznaczony na stałą wystawę dotyczącą historii dębickiego garnizonu wojskowego, drugi zaś na archiwum i bibliotekę muzealną. Muzeum Regionalne w Dębicy posiada pięć działów: archeologiczny, etnograficzny, historyczny, sztuki i wojskowy, a także sześć wystaw stałych ukazujących historię miasta i okolic od czasów najdawniejszych do 1944 roku. Placówka prowadzi ponadto lekcje muzealne oraz warsztaty dotyczące historii kultury i sztuki.


Miejsca sprzedaży:
Muzeum Regionalne w Dębicy, ul. Ratuszowa 4, Dębica


18.05.2018 - dostępny bez problemów
18.05.2018 - dostępny bez problemów
18.05.2018 - dostępny bez problemów

Dodać komentarz*) pola obowiązkowe

Bartłomiej Lubaś
Bart
ZT
Noc Muzeów, atrakcji pełno, wspaniałe muzeum, polecam gorąco, wspaniała wystawa tumczasowa Ryszarda Paprockiego. Podobno byłem 3, który zakupił znaczek :)
 
BEATA ZADZIMSKA
Samanta
ZT
Noc muzeów z ciekawymi atrakcjami szczególnie dla dzieci, ale nie tylko. Warto było obejrzeć. Znaczek oczywiście obecny na honorowym miejscu w sekretariacie muzeum. Cena 7zł.