Aktualna liczba miejsc wyróżnionych Znaczkiem Turystycznym w Polsce: 1298
Na dzień dzisiejszy w Polsce 1298!

No. 1260 Pałac Branickich w Białymstoku

GPS: 53.130391 23.165749

Zamki, pałace, twierdze

Obrázek č. 1, Znaczki Turystyczne, No. 1260 Pałac Branickich w Białymstoku

Pałac Branickich zaliczany jest do najpiękniejszych barokowych rezydencji w Polsce i Europie. Historia założenia białostockiej rezydencji sięga XV w., kiedy to na terenie dziedzińca pałacowego zbudowano drewniany dwór. W 1659 r. Białystok otrzymał Stefan Czarniecki. Największy rozwój rezydencji związany był jednak z rodem Branickich. Stefan Mikołaj Branicki, wnuk Stefana Czarnieckiego, rozpoczął pod koniec XVII w. przebudowę dworu w okazały, barokowy pałac. Począwszy od lat 20. XVIII w. przy pałacu i w ogrodach prowadzono liczne prace budowlane. Upadek świetności Pałacu zbiegł się z upadkiem Rzeczpospolitej. W 1802 r. pałac sprzedano królowi pruskiemu Fryderykowi Wilhelmowi III, następnie odkupił go car Aleksander I. W 1837 r. pałac przeznaczono na siedzibę Instytutu Panien Szlacheckich funkcjonującego tu do 1915 r. Podczas I wojny światowej pałac zamieniono na niemiecki szpital wojskowy. W wyniku działań wojennych w 1944 r. budynek uległ spaleniu i częściowemu zburzeniu. W 1945 r. podjęto decyzję o odbudowie pałacu, który w 1950 r. przekazano utworzonej Akademii Medycznej w Białymstoku. Do dziś Pałac jest najbardziej reprezentacyjną budowlą Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.


Miejsca sprzedaży:
> Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB, ul. J. Kilińskiego 1, Białystok


24.02.2024 - dostępny bez problemów
07.02.2024 - dostępny bez problemów
17.01.2024 - dostępny bez problemów
03.01.2024 - dostępny bez problemów
21.11.2023 - dostępny bez problemów

Dodać komentarz*) pola obowiązkowe

karolina filip
karolina filip
Miejsce warte zobaczenia
Znaczek w sklepiku 12zl, warto zwiedzić muzeum i cały palac